ЗНО 2017 Англійська мова. Комплексна підготовка . Валігура

ЗНО 2017 Англійська мова. Комплексна підготовка . Валігура
1 Звезда2 Звезды (2 оценок, среднее: 3,00 из 5)
Loading...

Посібник містить теоретичний матеріал, тренувальні вправи й тестові завдання. Зміст матеріалів відповідає чинній програмі з англійської мови для середньої загальноосвітньої школи та програмі ЗНО. Для учнів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, абітурієнтів, студентів, учителів і широкого кола людей, які вивчають англійську мову та прагнуть ефективними методами перевірити рівень сформованості іншомовної комунікативної компетенції.

Посібник призначений для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови 2017 року.

Структура посібника ґрунтується на методичних засадах сучасного навчання іноземних мов, яке передбачає оволодіння учнями іншомовним спілкуванням шляхом формування та розвитку між­культурної комунікативної компетенції та її складових: мовленнєвої, мовної, соціокультурної та стратегічної ланок.

Посібник складається з шести частин:  Test Your Language Competence (перевірка мовної компе­тенції), Test Your Listening Comprehension (перевірка мовленнєвої компетенції), Test Your Reading Comprehension (перевірка розуміння прочитаного), Test Your Writing Competence (перевірка писемної компетенції), Test Your Sociocultural Competence (перевірка соціокультурної компетенції) та зразків тестів у форматі ЗНО, згідно Програми зовнішнього незалежного оцінювання.

Перша частина посібника містить теоретично-довідковий матеріал та комплекс вправ і тестів, необхідних для вивчення та всебічного повторення англійської мови. До неї входять чотири розділи (Phonetics, Spelling, Vocabulary, Grammar), які містить вправи та тестові завдання, що перевіряють мовну компетенцію учнів, а саме рівень сформованості лексичних, граматич­них, фонетико-орфографічних навичок та перекладацьких умінь.

Особливу увагу звернено на типові помилки, яких припускаються учні, та шляхи їх усунення. У цій частині в доступній формі пояснено фонетичні, лексичні, граматичні та орфографічні особливості англійської мови, які зазвичай спричиняють труднощі у практичному використанні.

Пропонований навчальний посібник містить різноманітні завдання, які дають можливість всебічно перевірити знання з англійської мови відповідно до вимог чинної програми для загально-освітніх навчальних закладів, Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти, Програми зовніш-нього незалежного оцінювання з іноземних мов та технічних характеристик тестів з англійської мови.

Тести у цьому посібнику містять завдання п’яти форм:

1) завдання на встановлення відповіднос­ті;

2) завдання з вибором однієї правильної відповіді;

3) завдання на заповнення пропусків;

4) завдання з розгорнутою відповіддю;

5) завдання на визначення правильності/неправильності твердження. Завдання широкого спектру перевіряють мовленнєві уміння та навички учнів з читання, письма, говоріння, володіння структурою англійської мови на лексичному, грама­тичному, фонетико-орфографічному рівнях, знання соціокультурних реалій англомовних країн.

Друга частина посібника Test Your Listening Comprehension містить завдання двох рівнів (B1 та B2). У ній запропоновано англомовні художні, науково-популярні тексти, автентичні діалоги, оголошення в громадських місцях, повідомлення на телефонні автовідповідачі. Після їх прослуховування подано завдання для перевірки навичок та вмінь розуміти автентичне мовлення, що допоможе визначити рівень мовленнєвої компетенції учнів з аудіювання.

Третя частина посібника Test Your Reading Comprehension складається з автентичних текстів, укладених відповідно до вимог зовнішнього незалежного оцінювання, спрямованих на визначення рівня сформованості вмінь учнів самостійно читати та розуміти автентичні тексти різних жанрів та стилів; знаходити та аналізувати необхідну інформацію; робити висновки з прочитаного; аналізувати та зіставляти інформацію, розуміти логічні зв’язки між частинами тексту. Учням запропоновані вправи для оцінки рівня розуміння прочи­таного тексту, вміння тлумачити лексичні та граматичні явища, ужиті в тексті.

Четверта частина Test Your Writing Competence присвячена письму, як важливому виду мовленнєвої діяльності, а саме вмінню виконувати різноманітні творчі завдання англійською мовою. До них належать: написання твору (есе); статті в газету/журнал; листів (ділових чи особистих); автобіографії; листівок. У цьому розділі пропонуються зразки творів/статей, листів, автобіографій та листівок, а також подано перелік завдань для самостійного виконання.

П’ята частина посібника Test Your Sociocultural Competence містить завдання лінгвокра­їнознавчого змісту і зорієнтована на визначення рівня соціокультурної компетенції учнів, зокрема, перевіряється знання історії, географії, культури Великої Британії, Сполучених Штатів Америки та Канади та рівень сформованості лінгвокультурної компетенції, яка передбачає вміння враховувати культурні реалії, звичаї, традиції англомовних країн, а саме: розуміння прислів’їв, приказок, образних порівнянь, ідіом.

Шостий розділ посібника містить зразки 10 тестів з англійської мови двох рівнів (В1 та В2) у форматі ЗНО згідно Програми зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженої Міністерством освіти і науки України

Наприкінці посібника наведені ключі до усіх вправ та тестових завдань, які допоможуть перевірити правильність їх виконання та звернути увагу на навчальний матеріал, що потребує доопрацювання.

Залишити відповідь