Zaporizhia (Запоріжжя). Твір про місто англійською мовою

Zaporizhia (Запоріжжя). Твір про місто англійською мовою
1 Звезда2 Звезды (1 оценок, среднее: 1,00 из 5)
Loading...

Zaporizhia

Zaporizhia is a historic region of Ukraine. The centre of Ukrainian Cossacks, Za­por­izka Sech, was situated there in the 16th—18th centuries

It played a very important role in the struggle of Ukrainian people for their inde­pendence. Zaporizhia is considered to be a city since 1806. The city got its present name in 1921. Zaporizhia is situated on the Dnieper river.The most remarkable sight, the pride and adornment of the city is Khortytsia Island. Metallurgical, chemical, light and food industries­ are now well-developed in it. Zaporizhia produces nearly half of all stainless and ball-bearing steel in the country.

It is the first home producer of Za­po­rozhets mini-car. Zaporizhia is also a large cultural and scientific­ centre of Ukraine. 23 scientific-research institutes work in the city and its region. There are 4 higher educational es­tablishments, including the University, in the city. The city also has 3 theatres, 2 museums and a lot of palaces of culture. A TV centre works in the city

 

Запоріжжя

Запоріжжя — історична область Ук­раї­ни. Там у 16—18 століттях зна­хо­ди­ла­ся За­по­р­ізь­ка Січ, центр українських ко­заків.

Вона відіграла важливу роль у бо­ ротьбі українського народу за свою не­за­лежність. Запоріжжя вважається містом з 1806 року. Місто одержало свою справжню на­ зву в 1921 році. За­по­р­і­ж­жя розташоване на ріці Дніпро. Найбільш визначною пам’яткою, гор­дістю і окрасою міста є острів Хор­ти­ця. Зараз у Запоріжжі добре розвинені металургійна, хімічна, легка і харчо­ ва галузі промисловості.

Запоріжжя ви­роб­ляє майже по­ ловину всієї не­ржа­в­і­ю­чої і шарико­ підшип­никової сталі в к­раїні. Це перший місцевий виробник ма­ло­ літраж­них машин «За­по­ро­жець». Запоріжжя також великий культур­ ний і науковий центр України. 23 науково-дослідних інститути пра­ цю­ють у місті й області. У місті чотири вищих на­вчальні зак­ ла­ди, включаючи ун­і­вер­си­тет. У місті також три театри, два музеї і ба­га­то палаців культури. У місті пра­цює телецентр.

Залишити відповідь