Захист навколишнього середовища у Великобританії. Твір з перекладом

Захист навколишнього  середовища  у Великобританії. Твір з перекладом
1 Звезда2 Звезды (1 оценок, среднее: 1,00 из 5)
Loading...

Environmental Protection in

Britain

Environmental protection is an inter-
national issue of great importance,

and Great Britain pays much attention

to it.

The National Rivers Authority protects

inland waters in England and Wales.

In Scotland the River purification au-
thorities are responsible for water

pollution control.

Total emissions of smoke in the air

have fallen by 85 per cent since 1960.

Most petrol stations in Britain stock

unleaded­ petrol.

The Government is committed to

the con­trol of gases emission, which

damage the ozone layer.

They also contribute to the

greenhouse effect, which leads to

global warming and a rise in sea

levels.

Britain stresses the need for studying

the science of climate change.

Захист навколишнього

середовища

у Великобританії

Захист навколишнього

се­ре­до­ви­ща — міжнародна справа

величезної важ­ли­вості, і Велико­

британія приділяє цьо­му велику

увагу.

Національне товариство во­до­по­с­

та­чан­ня охо­ро­няє внутрішні води

в Англії й ­У­ель­су.

У Шотландії товариство по очищен­

ню рік відпо­в­і­даль­не за контроль

за­бруд­нен­ня води.

З 1960 року загальний викид диму

в по­вітря упав на 85 %.

Більшість бензоколонок у Ве­ли­ко­

бри­танії продає бензин без домі­

шок свин­цю.

Уряд контролює викид газів, що руй­

ну­ють озоновий шар.

Вони також сприяють парниковому

ефекту, що веде до глобального по­

теп­л­і­н­ня і підняття рівня моря.

Великобританія підкреслює необхід­

ність вивчення зміни кліма­ту.

 

Залишити відповідь