Євген Патон. Твір англійською з перкладом

Євген Патон. Твір англійською з перкладом
1 Звезда2 Звезды (Проголосуй першим!)
Loading...

Yevhen Paton

Yevhen Paton was born in 1870 in

a French town Nizza.

Paton was an outstanding constructor

and a scientist.

Since 1929 Paton was the member of

the Ukrainian Academy of Sciences.

He graduated from the Polytechnical

In­sti­tute of Dresden in 1894 and St

Pe­ters­burg Institute of Civil En­gi­neers

in 1896.

In 1904—1939 Paton was the

professor of Kyiv Polytechnical

Institute.

Heading the laboratory of testing

the bridges, he formulated the main

scienti­fic principles and discovered

the scientific­ technology of testing the

bridges.

 

Євген Патон

Євген Патон народився

в 1870 році у ф­ран­цузь­ко­му місті

Ніцца.

Патон був видатним будівельником

і вче­ним.

З 1929 року Патон був членом

Україн­ської Академії наук.

Він закінчив Політехнічний інститут

у Дрез­дені в 1894 році і Санкт-Пе­

тер­бурзь­кий інститут цивільних

інженерів у 1896 році.

У 1904—1939 роках Патон працював

професором Київського пол­ітех­н­і­ч­

но­го інституту.

Очолюючи лабораторію вип­ро­бу­ван­

ня мостів, він сформулював основні

на­у­кові прин­ци­пи і розробив

наукову тех­но­ло­гію випробування

мостів.

Залишити відповідь