World Problems of Ecology. Твір на англійській мові з перекладом

World Problems of Ecology. Твір на англійській мові з перекладом
1 Звезда2 Звезды (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Loading...

World Problems of Ecology

Until recently the planet was a large

world in which human activities and

the nature were in balance.

Acid rain, global warming, ozone re-
duction, widespread desertification

and species loss: we have to face

them now.

Ecology and economy are very closely

connected.

First economy influenced the state of

our environment.

Now we have to face degradation of

soils, water, atmosphere and forests.

Millions of trees are dying in

Germany’s Black Forest and

thousands of lakes in Sweden are so

acidic that nothing can live in them.

In Scotland farmers complain that

acid rains kill their fish.

Forests in Denmark, France, Northern

Italy, Greece and Norway are damaged.

Thousands of lakes in Canada and the

USA can no longer support fish life.

The Mediterranean Sea has one of the

dirtiest coastlines in the world.

Ten million tons of oil, industrial

waste, chemicals are pumped into the

sea every­ year.

It causes diseases like typhoid, dys­en-
tery, hepatitis and cholera.

The Rhone in France, the Po in Italy,

the Ebro in Spain and the Nile in Egypt

carry pesticides and chemical wastes.

Many industries produce waste

prod­ucts, which can be difficult or

dangerous to dispose­ of.

Many countries have no storage fa-
cilities for the spent nuclear fuel.

 

Світові проблеми екології

Донедавна наша планета була ве­ли­

ким світом, у якому людська діяль­

ність і природа були в рівновазі.

Кислотні дощі, глобальне потепління,

зменшення озонового шару, широко

розповсюджені поява пустель і ви­ми­

ран­ня багатьох видів — із усим цим

нам зараз доводиться мати справу.

Екологія й економіка дуже тісно по­

в’я­зані.

На початку економіка впливала на

стан навколишнього середовища.

Тепер ми зіткнулися з виснаженням

ґрунту, води, атмосфери і лісів.

Мільйони дерев вимирають у Н­і­меч­

чині у Шварцвальді, і тисячі озер

у Шве­ції настільки кислотні, що

в них не­має нічого живого.

У Шотландії фермери скаржаться,

що кислотні дощі вбивають їхню

рибу.

Вирубуються ліси в Данії, Франції,

Північній Італії, Греції і Норвегії.

У тисячах озер Канади і США ви­ми­

рає риба.

Узбережжя Середземного моря —

одне із найбільш забруднених у світі.

Щороку в море викидаються де­сят­

ки мільйонів тонн нафти, про­мис­ло­

вих відходів і хімічних речовин.

Усе це викликає такі хвороби, як

тиф, дизентерія, гепатит і холера.

Рона у Франції, По в Італії, Ебро

в Іспа­нії і Ніл у Єгипті несуть пести­

циди і хі­мічні відходи.

Промислові відходи багатьох галу­

зей виробництва небезпечно ви­

кидати.

У багатьох країнах немає примі­

щень для зберігання відпрацьова­

ного ядер­но­го палива.

Залишити відповідь