Ввічливість — ознака культури. Твір на англійській мові з перекладом

Ввічливість — ознака  культури. Твір на англійській мові з перекладом
1 Звезда2 Звезды (Проголосуй першим!)
Loading...

Politeness — a Sign of

Culture

I think politeness is one of the signs of

culture, but real culture includes more

than simply being polite.

How far does politeness go?

Is it only saying, “Good morning!” and

“Excuse me, please!”

No, it’s more than that.

Politeness can be shown everywhere.

When we write something at school or

at home what our teachers must read,

they are glad when it looks neat and is

easy to read.

 

Ввічливість — ознака

культури

Я думаю, що ввічливість — ознака

куль­ту­ри, але справжня культура

містить у собі поняття більше, ніж

про­сто бути ввічли­вим.

Як далеко сягає поняття ввічли­

вість?

Хіба це тільки сказати «Добрий ра­

нок!» і «­П­ро­бач­те!»?

Ні, це більше, ніж ска­за­ти так.

Ввічливість варто виявляти скрізь.

Коли ми пишемо щось у школі чи

вдо­ма, те, що вчителі повинні чита­

ти; вони раді, коли написане вигля­

дає чисто і це легко читати.

Залишити відповідь