Вказівні займенники в англійській мові. Урок 8

1 Звезда2 Звезды (Проголосуй першим!)
Loading...

Тут ви можете пройти урок: Вказівні займенники в англійській мові. Demonstrative Pronouns

Однією з особливих груп займенників в англійській є вказівні займенники, також іменовані демонстративними. Це невелика група, але, однозначно важлива і має велике значення в англійських пропозиціях. Всього вказівних займенників 4: this (це), that (то), these (ці), those (ті). Саме ці слова і їх функції в пропозиціях ми і розглянемо в даному уроці.

I. Однією з відмінних рис вказівних займенників є те, що вони змінюються по числах. Займенники однини – це this і that, а множини these і those. По суті ці слова мають одну мету – вказувати на предмети, проте між ними є відмінності, засновані на близькості і дальності розташування предметів. Розглянемо на деяких прикладах:

This green balloon – Цей зелений кулька. (Близько)
That interesting picture – Та цікава картина. (Далеко)

These green balloons – Ці зелені кульки. (Близько)
Those interesting pictures – Ті цікаві картини. (Далеко)

Як видно з прикладів вказівні займенники залежать від числа і дальності розташування.

II. Ще однією особливістю вказівних займенників є те, що в повноцінних пропозиціях вони обов’язково узгоджуються з дієсловом. наприклад:

This present is great. – Цей подарунок чудовий.
These presents are great. – Ці подарунки чудові.

That flower is beautiful. – Той квітка гарний.
Those flowers are beautiful. – Ті квіти красиві.

У згаданих прикладах вказівні займенники this та that поєднуються з дієсловом to be в 3-му особі однини (is), а займенники these і those – з дієсловом to be в 3-му особі множини (are).

III. У пропозиціях вказівні займенники можуть виконувати різні функції. Вони виступають в якості підмета, доповнення або прикметника.

1. В якості що підлягає в пропозиції вказівні займенники вживаються досить часто. При перекладі таких пропозицій на російський слід намагатися перекладати не дослівно, але зберігаючи сенс. наприклад:

This is a suitable flat. – Це підходяща квартира. (Фраза вимовляється або в самій квартирі, або у відносній близькості до неї).
Are these your bags? – Це твої / Ваші сумки? (Фраза відноситься до сумок, які лежать поблизу)
That is an expensive dress. – Це дороге плаття. (Фраза вимовляється з далекої відстані)
Those are old houses. – Це старі будинки. (Фраза відноситься до будинків далеко).

Також в цих пропозиціях зверніть увагу на вживання невизначеного артикля. Він вживається тільки перед об’єктами в однині, і ніколи не вживається з множиною.

2. Не менш часто вказівні займенники замінюють доповнення. Давайте подивимося на прикладах:

Do not do this! It’s dangerous. – Не роби цього! Це небезпечно.
It was you, who told her that. – Це був ти, хто розповів їй про це.
You wanted that, did not you? – Ти хотів цього, чи не так?
These dresses are much more beautiful than those. – Ці сукні набагато красивіше тих.
These jeans do not fit me. I’ll take those. – Ці джинси мені не підходять. Я куплю ті.

У деяких зазначених прикладах не так добре видно різницю між займенниками однини this і that, але слід зазначити, що з більш абстрактними поняттями краще вживати that. наприклад:
I like that. – Мені подобається це / то. (Не зовсім зрозуміло що; абстрактне висловлювання)

3. І один з найбільш вживаних випадків використання вказівних займенників – це як прикметник. Розглянемо на прикладах:

Sam like this city. – Сему подобається це місто.
These magazines are hers. – Ці журнали її.
That picture is on the wall. – Та картина на стіні.
Did you see those carpets? – Ти бачив ті килими?

У даних випадках вказівні займенники виконують роль визначників іменників, і артиклі тоді не потрібні. Однак якщо у іменника кілька визначників, то вказівні займенники ставляться попереду. наприклад:

that spicy black tea – той чорний чай зі спеціями.
these heavy brown chairs – ці важкі коричневі стільці.

IV. Цікавий факт, що особовий займенник it може також Випоняемие роль вказівного, замість this або that. Однак слово it вживається з більш конкретними поняттями і тому більше схоже на займенник this. наприклад:

What is it? / What is this? – Що це? (Більш конкретне поняття)
What is that? – Що то? (Абстрактне поняття)

Вказівні займенники this, that, these, those і it часто зустрічаються в англійських прислів’ях і висловлюваннях відомих людей. Ось деякі з них:

This is a small world./ It is a small world. – Світ тісний.
That’s a horse of another color. – Та кінь іншого кольору. / Ось це зовсім інша справа.
That which does not kill us makes us stronger. (Friedrich Nietzche) – Що не вбиває нас, робить сильнішими. (Ніцше Фрідріх)
Those who are free of resentful thoughts surely find peace. (Buddha) – Ті, хто вільні від почуття образи, точно знаходять спокій. (Будда)
Those who know how to think need no teachers. (Mahatma Gandhi) – Ті, хто знають як думати, не потребують вчителів. (Махатма Ганді)

Отже, в цьому уроці ми докладніше розглянули вказівні займенники і випадки їх вживання, а також ознайомилися з деякими висловлюваннями. Намагайтеся частіше використовувати займенники в мові. Читайте розповіді, поеми, цитати, і звертайте увагу на вживання займенників та їх значення в пропозиціях. Так Ви поєднайте приємне з корисним.

Залишити відповідь