Визначні пам’ятки Вашингтона. Твір англійською з перекладом

Визначні пам’ятки Вашингтона. Твір англійською з перекладом
1 Звезда2 Звезды (Проголосуй першим!)
Loading...

Places of Interest in Washington

Washington is the capital of the USA. The city is named after George Was­hing­ton, the first president of the USA. Washington stands on the river Potomac.Washington is a beautiful administrative city. In the centre of the city there is the Ca­pitol, where the US Congress is situated. There is the White House, the residence of the President, in Washington. Washington has many sights, for exam­ple, the Library of Congress, the monument to George Washington, the Lincoln Memorial, the Tomb of the Unknown Sol­dier and others

The monument to Washington, which is called “Pencil”, is 555 feet high. It is situated three blocks south from the White House. The Library of Congress contains millions of books and manuscripts. Outside the city the Arlington National Cem­etery is situated. John Kennedy was buried there. The famous Tomb of the Unknown Soldier is also situated there. The largest and highest among the buildings of Washington is the Capitol. There are no sky-scrapers in Wash­ington because no other building must be higher than the Capitol.

Визначні пам’ятки Вашингтона

Вашингтон — столиця США. Місто на­зва­не на честь Джорджа Ва­ шин­г­то­на, першого президента США. Вашингтон розташований на ріці По­то­мак. Ва­шин­г­тон — красиве ад­м­і­н­і­ст­ра­ тив­не місто. У центрі міста розташований Ка­п­і­ толій, де засідає Конгрес США. У Вашингтоні знаходиться Білий дім, резиденція президента. У Вашингтоні багато визначних па­­м­’­я­ток, наприклад Бібліотека Конгресу, пам’ятник Джор­д­жу Ва­ шингтонові, ме­мо­р­і­ал Лінколь­на, Могила Невідомого Солдата й іншПам’ятник Вашингтонові, що на­ зи­ваєть­ся «Олівець», нараховує 555 футів у висоту. Він розташований у т­рь­ох кварта­ лах на південь від Білого дому. Бібліотека Конгресу містить мільйо­ ни книг і манускриптів. За містом розташований На­ціо­наль­ ний цвинтар Арлінгтон. Там був похований Джон Кен­неді.

Знаменита Могила Не­відо­мо­го Солда­та також знаходиться там. Найбільш високий будинок Ва­шин­г­ то­на — Капітолій. У Вашингтоні немає хмарочосів, тому що жоден бу­ди­нок не повинен бути вищим за Ка­п­і­толій.

Залишити відповідь