Визначні пам’ятки Києва. Твір на англійській мові з перекладом

Визначні пам’ятки Києва. Твір на англійській мові з перекладом
1 Звезда2 Звезды (Проголосуй першим!)
Loading...

Places of Interest in Kyiv

Ukraine has a long history and rich

cul­ture.

That is why there are many places of

in­terest there.

It is natural that the capital of the

country, Kyiv, has the greatest

number of them.

It is one of the oldest cities in Europe.

From time immemorial Kyiv has been

the centre of Slavonic culture.

There are many ancient cathedrals

and churches, museums and

monuments, beautiful streets and

squares in it.

The main street of Kyiv is certainly

Khreshchatyk.

If you have never been to Kyiv you

should start your sightseeing there.

The street is only one kilometre long

but very impressive.

Kyiv is famous for its Kyivo-Pecherska

Lavra.

More than 80 buildings were

constructed­ on its territory during 900

years of the monastery’s existence.

Tourists always go to have a look

at the monument to Bohdan

Khmelnytsky, the out­standing

Ukrainian statesman and military

leader.

There are many other places of

interest in Kyiv.

Визначні пам’ятки Києва

Україна має велику історію і багату

куль­ту­ру.

Тому в нас багато визначних пам’я­

ток.

Цілком природно, що столиця краї­

ни, Київ, нараховує найбільшу кіль­

кість визначних пам’яток.

Це — одне з най­ста­р­і­ших міст Євро­пи.

З давніх часів Київ був центром сло­

в’янської куль­ту­ри.

У місті багато стародавніх соборів

і цер­ков, музеїв і пам’ятників, чудо­

вих вулиць і скверів.

Головна вулиця Києва, звичайно,

Хре­ща­тик.

Якщо ви ніколи не були в Києві, вам

слід починати огляд визначних па­м­’я­

ток звідси.

Вулиця довжиною усь­о­го один кіло­

метр, але дуже вра­жа­ю­ча.

Київ відомий Києво-Печерською

лав­рою.

Більше 80 будинків було зведено на

її території за дев’ятсот років існу­

ван­ня монастиря.

Туристи завжди приходять по­ди­ви­

ти­ся на пам’ятник Богданові

Хмель­ниць­ко­му, відомому

українському дер­жав­но­му діячеві

і воє­на­чаль­­ни­ку.

У Києві багато інших

Залишити відповідь