Великдень в Україні. Твір англійською з перекладом

Великдень в Україні. Твір англійською з перекладом
1 Звезда2 Звезды (2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Loading...

Easter in Ukraine

Easter is the most important holiday

of the year.

Easter egg is called pysanka.

Pysanka shells have been found

in archae­ological sites from more

than 3000 years ago, and many of

those designs are still being used on

pysanka today.

Preparation for Easter starts seven

weeks ahead of time with the advent of

Lent.

Believers don’t eat meat and animal

prod­ucts.

Palm Sunday, the week before Easter,

is known in Ukraine as Willow Sunday.

People bring home willow branches

which have been blessed in church.

The week is dedicated to preparing

for Easter.

The Thursday before Easter is called

Clean Thursday.

According to Ukrainian tradition one

should bathe before sunrise on this

day.

The house must be clean too.

Good Friday is the day that the women

of the family bake “paska”, Ukrainian

Easter bread.

On Saturday children dye Easter eggs

to add to the Easter basket which will

be blessed in church.

It also includes pysanka, salt, paska,

sau­sage and ham.

In the evening people go to church

for the Easter mass, which lasts all

night.

Easter Sunday is a day of singing

songs and eating.

Young girls dance and sing about

nature and spring.

People exchange pysanky.

 

Великдень в Україні

Великдень — це найважливіше свя­

то року.

Великоднє яєчко називається

пи­сан­ка.-
Шкаралупу писанок зна­хо­ди­ли при

ар­хе­о­ло­г­і­ч­них розкопках цивіліза­

цій, що існували більше 3000 років

тому, і ба­га­то з тих візерунків ви­ко­

ри­с­то­вуєть­ся для розпису писанок

сьо­годні.

Підготовка до Великодня по­чи­наєть­

ся за 7 тижнів оголошенням посту.

Віру­ючі не їдять м’ясо і продукти

тва­рин­но­го походження.

Неділя за тиждень до Великодня в Ук­

раїні називається Вербною неділею.

Люди приносять додому гілки вер­

би, що святяться в церкві.

Цей тиждень присвячений підго­

товці до Великодня.

Четвер пе­ред Великоднем на­зи­

ваєть­ся Чистий чет­вер.

Відповідно до української тра­диції

по­трібно викупатися до світанку

в цей день.

Будинок потрібно теж прибрати.

Страсна П’ятниця — це день, коли

жінки печуть паски, так називається

великодній хліб в Україні.

У неділю діти фарбують Великодні

яєч­ка, щоб по­кла­с­ти їх у Великодній

ко­шик, що святять у церкві.

Туди також кладуть писанку, сіль,

пас­ку, ковбасу і шинку.

Увечері люди йдуть у церкву на

месу, службу, що триває всю ніч.

Залишити відповідь