Вашингтон — столиця США. Твір англійською з перекладом

Вашингтон — столиця США. Твір англійською з перекладом
1 Звезда2 Звезды (Проголосуй першим!)
Loading...

Washington — the Capital of the USA

Washington, the capital of the USA, was founded in 1791. The city was named after the first presi­dent George Washington. The population of the city is nearly three million people. The Capitol is the centre of the city. It was built according to the plans of William Thornton, who was an amateur architect.It is situated on Capitol Hill. The White House is the place where the president of the USA lives and works. This house was first occupied in 1800 by John Adams, who was the first president to live in that house. The White House has 132 rooms. Washington has many sights, for exam­ple, the Library of Congress, the Lincoln memorial, the Tomb of the Unknown Sol­dier and others.

The National Gallery of Arts contains art collections by the great masters of the 14th to 18th centuries. The Library of Congress contains millions of books and manuscripts. Outside the city the Arlington National Cem­etery is situated. John Kennedy was buried there. The famous Tomb of the Unknown Soldier is also situated there. The industry of the city is not well deve­loped. But Washington is a large scientific and cultural centre. Many research and designing institutes are concentrated here.

There are five universities in the city and the National Academy of Sciences. In Washington it is also difficult to find a park or a square without a monument.

 

Вашингтон — столиця США

Вашингтон, столиця США, був зас­ но­ва­ний у 1791 році. Місто назване на­ честь першого пре­зи­ден­та Джорджа Вашингтона. Населення міста — близько трьох мільйонів чоловік. Капітолій — це центр міста. Він по­бу­до­ва­ний за планами Вілья­ ма Тор­н­то­на, що був архітекторомлю­би­те­лем. Він розташований на Капітолійсько­ му па­горбі. Білий дім — це місце, де живе і п­ра­ цює президент США. Цей бу­ди­нок був уперше зайнятий у 1800 році Джо­ном Адамсом, що став першим пре­зи­ден­том, який жив у Б­і­ло­му домі.

Білий дім нараховує 132 кімнати. У Вашингтоні багато визначних па­ м­’­я­ток, наприклад Бібліотека Кон­ гресу, меморіал Лінкольна, Могила Не­відо­мо­го Солдата й ін. У Національній художній галереї зна­ хо­дить­ся ко­лек­ція великих майстрів 14—18 століть. Бібліо­те­ка Конгресу містить мільйо­ ни книг і рукописів. За містом знаходиться Національ­ ний цвинтар Арлінгтон. Там похований Джон Кеннеді. Знаменита Могила Не­відо­мо­го Сол­ да­та також знаходиться там. У місті не дуже добре розвинута про­мис­ловість. Але це великий науковий і культур­ ний центр. У місті роз­та­шо­ва­но багато дослід­ них і проектних інститутів­.

Там також знаходяться п’ять ун­і­вер­ си­тетів і Національна Академія наук. У Вашингтоні складно знайти парк чи площу, де б не було якого-не­будь па­м’ятника

Залишити відповідь