Uzhhorod. Твір про Ужгород англійською мовою (з перекладом)

Uzhhorod. Твір про Ужгород англійською мовою (з перекладом)
1 Звезда2 Звезды (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Loading...

Uzhhorod

Uzhhorod (formerly Ungvar) is the southern gateway to the Ukrainian section of the Carpathian Mountains, and the main town of the Transcarpathian Region of Ukraine. It lies four kilometres away from the Slo­vak border and 25 kilometres away from the Hungarian border. Uzhhorod has existed since 903 A. D. Transcarpathia was in Hungary and then in Czechoslovakia.

Only at the end of the World War II Tran­scar­pathia with Uzhhorod as its centre became a part of Ukraine. The river Uzh runs from east to west across the city. Uzhhorod Castle in its present form was built in the 15th—16th centuries against the Turks. The palace in the centre of the city houses the Transcarpathian Museum of Local Lore. It has exhibitions on archaeology, the folk art and dress of the region. The Museum shows great difference be­tween the different ethnic groups

. Next to the Castle is the Transcar­pathian Museum of Popular Architecture and Life. Here you can see old wooden buildings, furniture, costumes and crafts.

The most interesting place here is the wooden St Michael Church. Not far from the castle is the main building of Uzhhorod University with the Uni­ver­sity Botanical Gardens down the street. The gardens have exotic trees from Ti­bet. The Uzhhorod Philharmonia building is the former synagogue. Behind the Philharmonia is a little railway run by children

 

Ужгород

Ужгород (колишній Унгар) — пів­ден­ ні ворота до української ча­с­ти­ни Кар­пат, головне місто ук­раї­нсь­ко­го За­кар­пат­тя. Місто знаходиться на відстані 4 км від словацького кордону і 25 км від угорсь­ко­го. Ужгород існував, починаючи з 903 року нашої ери. Закарпаття було частиною Угорщи­ ни, потім належало Че­хос­ло­вач­чині. Тільки наприкінці Другої світо­вої війни Закарпаття й Ужгород як його центр стали частиною України.

Ріка Уж протікає зі сходу на захід че­ рез усе місто. Ужгородський замок у сучасному ви­ гляді був побудований у 15—16 сто­ річчях для захисту від турків. У палаці в центрі міста роз­та­шо­ вуєть­ся Закарпатський музей крає­ знав­ства.

Він має виставки з ар­хе­о­логії, на­ род­но­го ми­с­тец­т­ва й одягу регіону. Музей демонструє демонструють ве­ ли­ку різницю між етнічними групами. Поруч із замком знаходиться За­кар­ патсь­кий музей народної архітекту­ ри і побуту. Тут ви можете побачити старі бу­дин­ ки, традиційні меблі, одяг і ремісни­ чі інстру­мен­ти.

Найбільш ціка­ве місце в музеї — де­ ре­в­’­я­на цер­к­ва Св. Михайла. Недалеко від замку знаходиться го­лов­ний корпус Ужгородського ун­і­вер­си­те­ту й університетський ботанічний сад. У саду ростуть екзотичні дерева з Ти­бе­ту. У будинку ужгородської філармонії ра­н­і­ше була синагога. За філармонією знаходиться ма­ лень­ка залізниця, якою керують діти

Залишити відповідь