Українські свята. Твір англійською з перекладом

Українські свята. Твір англійською з перекладом
1 Звезда2 Звезды (Проголосуй першим!)
Loading...

Ukrainian Holidays

There are dates and events in the life

of our country that are memorable to

every Ukrainian citizen.

The dates of this kind are: the Victory

Day, the May Day, the Constitution

Day, the Women’s Day, the

Independence Day.

These are national holidays, people

do not work on these days.

The most memorable date is the Victory

Day which is kept on the 9th of May.

On this Day we celebrate the anniver-
sary of the victory over fascism in

World War II.

The Women’s Day, which is celebrated

on the 8th of March, is like Mother’s

Day in­ Great Britain.

On this day you can see many men

buy­ing­ or carrying flowers.

Children give their mothers presents,

or send them postcards if they are

away from home.

Recently new national holidays have

appeared.-
They are of religious origin.

 

Українські свята

У житті нашої країни є дати і події,

па­м­’­ятні всім громадянам України.

Це наступ­ні дати: День Перемоги,

1 Трав­ня, День Конституції, Міжна­

род­ний жіно­чий день, День неза­

лежності.

Це національні свята, і люди в цей-
день не працюють.

Найбільш пам’ятна дата — це День

Пе­ре­мо­ги, що відзначають 9 травня.

У цей день ми святкуємо річницю

пе­ре­мо­ги над фашизмом у Другій

світовій війні.

Міжнародний жіночий день, що

відзна­чаєть­ся 8 березня, схожий на

день Матері у Великобританії.

У цей день можна побачити чолові­

ків, що купують чи несуть квіти.

Діти дарують мамам подарунки

чи по­си­ла­ють листівки, якщо

вони зна­хо­дять­ся далеко від до­

мівки.

Недавно були введені нові на­ціо­

нальні свята.

Вони релігійного походження.

Залишити відповідь