The USA (США). Твір англійською з перекладом

The USA (США). Твір англійською з перекладом
1 Звезда2 Звезды (4 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Loading...

The USA

The United States of America is one of the greatest countries in the world. It is situated on the North American con­ti­nent and is washed by three oceans: the Pacific, the Atlantic and the Arctic. The USA only borders on two countries — Canada and Mexico. This great country has a lot of mountains, rivers, lakes. The main mountains are the Appalachians­ and the Cordilleras. The longest rivers are the Mississippi and the Missouri. The climate of the country is very changeable.

In the southern part it is subtropical while the northern part has very cold weather in winter. America has fifty states and one federal District of Columbia where the capital of the country is situated. The capital of the USA is Washington. It stands on the Potomac river in the east­ern part of the country. The main cities are located on the Pacific and At­lantic coasts. New-York is the largest city of the coun­try. Other large cities are San-Francisco, Los-Angeles, Detroit, Chicago, Phoenix and Dallas. The USA is a country of highly de­veloped industry and agriculture. The main industrial centres are Chicago and Detroit, with their

greatest au­to­mo­bile company “General Motors”. There are many farms with various agri­cul­tural products. Grain, fruit and vegetables are grown on numerous fields especially in the South. The USA is a country with great holidays, customs and traditions. It is one of the most beautiful and in­teresting countries in the world.

США

Сполучені Штати Америки — одна з най­більших країн світу. Вона роз­та­шо­ва­на на Північно­а­ме­ ри­кансь­ко­му кон­ти­ненті й омиваєт­ ся трьо­ма оке­а­на­ми: Тихим, Ат­лан­ тич­ним і Північним Льо­до­ви­тим. Вона межує тільки з двома краї­на­ ми — Канадою і Мексикою. У цій­ величезній країні багато гір, рік, озер. Головні гори — Аппалачі і Кор­диль­ є­ри. Найдовші ріки — Міссісіпі і М­і­с­сурі. Клімат країни дуже мінливий. У п­і­в­денній частині він субтропіч­ ний, тоді як у північній частині узим­ ку дуже хо­лод­на погода.

В Америці 50 штатів і один фе­де­ раль­ний округ — Колумбія, де роз­та­ шо­ва­на столиця країни. Столиця США — Вашингтон. Вона розташована на ріці Потомак у східній частині країни. Головні міста знаходяться на уз­ бе­реж­жях Тихого й Атлантичного океанів. Нью-Йорк — найбільше місто країни. Інші великі міста — Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Детройт, Чикаго, Фенікс і Даллас. США — країна з високорозвиненою промисловістю і сільським гос­по­ дар­ством.

Головні промислові центри — Чи­ка­ го і Детройт із їх величезною ав­то­ мо­б­іль­ною компанією «Дженерал Моторс». У США багато ферм, що ви­роб­ля­ють різну сільськогосподарську про­дук­цію. Зерно, фрукти й овочі вирощують на численних полях переважно на півдні. США — країна з чудовими святами, звичаями і традиціями. Це одна з найбільш красивих і най­ц­і­ ка­в­і­ших країн світу

Залишити відповідь