The Civil War. Твір англійською

The Civil War. Твір англійською
1 Звезда2 Звезды (Проголосуй першим!)
Loading...

The Civil War

The purpose of the Civil War was to restore­ the Union of the Individual states and to preserve the Constitution. However, Congress was determined to make emancipation (freeing of the slaves) the primary issue of the war. Just before the outbreak of the Civil War, two issues faced the nation. The first was the freeing of the slaves, which the Southerners believed was a loss of property. The second issue was the right of se­cession (the withdrawal of a state from the Un­ion). The Constitution was an agreement between­ the states, so therefore each state had the right to leave the Union when they pleased. These issues divided the nation. In February of 1861, the Confederation states of America was formed. It consisted of South Caroline, North Caro­lina, Virginia, Tennessee, Georgia, Florida, Alabama, Mississippi, Loui­siana, Ar­can­sas and Texas.

On the 1st of January, 1863, President Lin­coln issued the Emancipation Proc­lamation, declaring the freedom of slaves. However, the actual end of slavery did not come until 1865. The Civil War came to an end on the 1st of April, 1865. With the end of the war came the con­cept that the United States is not a group of states but rather one nation. With the emancipation of the slaves, new issues, such as civil rights, appeared.

Громадянська війна

Метою Громадянської війни було віднов­лен­ня Союзу окремих штатів і збе­реження конституції. Проте Конгрес вирішив зробити еман­си­па­цію (звільнення рабів) основним питанням війни. Безпосередньо перед тим, як ви­бух­ ну­ла Громадянська війна, два­ ­пи­тан­ ня виникли перед нацією. Першим було звільнення рабів, що, як вважали жи­телі півдня, означало втра­ту майна. Другим питанням було питання про право на самовизначення (право будьякого штату на вихід із складу союзу). Кон­сти­ту­ція була угодою між шта­та­ ми, тому кожен штат мав право за­ лишити союз, коли побажає. Ці питання розділили націю. У лютому 1861 р. була сформована кон­фе­де­ра­ція штатів Америки. Вона складалася з Південної Ка­ро­л­і­ ни, Північної Ка­ро­л­і­ни, Вірджинії, Тен­ нессі, Джорджиї, Флориди, Ала­ба­ми, Міссісіпі, Луїзіани, Арканзаса і Техас

1 січня 1863 р. президент Лінкольн ви­дав Дек­ла­ра­цію про емансипацію і про­голосив волю рабам. Проте ос­та­точ­не рабство було ліквідо­ва­но в 1865 р. Громадянська війна закінчилася 1 квітня 1865 р. Із закінченням війни прий­ш­ли до кон­цепції, що Сполучені штати не група штатів, а, скоріше, одна нація. Зі звільненням рабів підніма­ли­ся нові питання, такі як цивільні права

Залишити відповідь