Справжнє просте час дієслова “to be” (Негативні і питальні речення). Урок 10

1 Звезда2 Звезды (Проголосуй першим!)
Loading...

Тут ви можете пройти урок: Справжнє просте час дієслова “to be” (Негативні і питальні речення). Present Simple Tense of “to be” (Negative and Interrogative sentences)

У цьому уроці ми продовжуємо знайомитися з дієсловом to be, розглядаючи його в негативних і питальних пропозиціях, так як починати будувати більш складні речення в англійській краще саме з дієслова to be.

Вважається, що дієслово to be єдиний дієслово, який може самостійно утворювати свої негативні і питальні пропозиції, не рахуючи деяких модальних дієслів (can, must, may і т.д.) Всі інші дієслова в англійській мові потребують допомоги допоміжних дієслів do або does . Розглянемо на прикладі:

(+) * They are in England. – Вони (знаходяться) в Англії.
(?) Are they in England? – (Чи знаходяться) Вони в Англії?
(+) They live in England. – Вони живуть в Англії.
(?) Do they live in England? – Живуть вони в Англії?

(+) Clare is a doctor. – Клер – лікар.
(?) Is Clare a doctor? – Клер – доктор? / Чи є Клер лікарем?
(+) Clare works in a hospital. – Клер працює в лікарні.
(?) Does Clare work in a hospital? – Чи працює Клер в лікарні?

* Тут і далі позитивні пропозиції позначаються знаком (+), негативні – знаком (-), та питання – (?).

Англійські питання і заперечення відрізняються від російських побудовою пропозицій або порядком слів в них. Так, наприклад, якщо в російській мові порядок слів у питанні може залишатися таким же, як і в позитивному реченні, але зі знаком питання у кінці, то в англійському, як правило, змінюється і порядок слів. наприклад:

(+) Йому 16 років. – He is 16 years old.
(?) Йому 16 років? – Is he 16 years old?

Щоб краще зрозуміти, як правильно утворювати негативні і питальні пропозиції з дієсловом to be в Даному простому часу (Present Simple), розглянемо різні форми пропозицій окремо.

1. Для вираження заперечення в англійських пропозиціях до дієслова to be додається частка “not” (не). У пропозиціях дієслово to be можна з’єднуватися з часткою not, або з займенником, утворюючи скорочення. наприклад:

I am not = I’m not – я не
you are not = you’re not = you are not – ти / Ви не
he is not = he’s not = he is not – він не
she is not = she’s not = she is not – вона не
it is not = it’s not = it is not – він / вона (неживі) НЕ
we are not = we’re not = we are not – ми не
they are not = they’re not = they are not – вони не

Як видно з прикладів є 2 способи скорочення заперечень з дієсловом to be, і обидва можна використовувати, особливо в усному мовленні. Однак, скорочення злиттям дієслова 1-го особи однини am і негативної частки not, не практикується, тобто I amn’t – неправильно.

Як вже зазначалося раніше, для вираження отріцательності в пропозиціях з дієсловом to be немає необхідності використовувати допоміжні дієслова, тобто дієслово to be утворює негативну форму самостійно. Розглянемо на деяких прикладах:

(+) Nancy is a fan of pop music. – Ненсі – фанатка поп-музики.
(-) Nancy is not a fan of pop music. – Ненсі – НЕ фанатка поп-музики.

(+) You are good at playing chess. – Ви добре граєте в шахи.
(-) You are not good at playing chess. – Ви не добре граєте в шахи.

(+) I’m the youngest child in my family. – Я – наймолодший дитина в родині.
(-) I’m not the youngest child in my family. – Я – не наймолодший дитина в родині.

В англійській мові є одне цікаве правило, яке потрібно враховувати при складанні негативних пропозицій. На відміну від російських пропозицій, де може уміщатися багато заперечень (Я нікому нічого не говорив), в англійських пропозиціях може бути тільки одне негативне слово (I have not told anybody anything).

Крім негативної частки “not”, в англійській є ще цілий ряд слів, які надають пропозицією негативно, і використовуються після дієслова to be. Наприклад, never (ніколи), hardly ever (майже ніколи), nobody (ніхто), nothing (нічого), no (немає), neither … nor … (ні … ні …), і т . Д. Давайте розглянемо декілька прикладів:

I’m not late./ I am never late. – Я не спізнився. / Я ніколи не запізнююсь.
There is not a person in the room./ There is nobody in the room. – Немає ні душі в кімнаті. / Немає нікого в кімнаті.
He is not on holiday./ He is hardly ever on holiday. – Він не у відпустці. / Він майже ніколи не буває у відпустці.
Sam is not a footballer. And he is not a fan of football./ Sam is neither a footballer, nor a fan of football. – Сем НЕ футболіст. І він не фанат футболу. / Сем ні футболіст, ні фанат футболу.
There are not any chairs in this hall. = There are no chairs in this hall. – У цьому холі немає жодного стільця.

Іноді заперечення з дієсловом to be зустрічаються в англійських прислів’ях або висловлюваннях.

Прислів’я (Proverbs):
It’s not worth crying over spilt milk. – Немає сенсу плакати над розлитим молоком. / Що впало, те пропало. / Після бійки кулаками не махають.
It’s never too late. – Ніколи не пізно.

Залишити відповідь