Sport in Our Life (Спорт у нашому житті). Твір англійською з перекладом

Sport in Our Life (Спорт у нашому житті). Твір англійською з перекладом
1 Звезда2 Звезды (2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Loading...

Sport in Our Life

People all over the world are fond of

sports and games.

Sport makes people healthy, keeps

them fit, more organized and better

dis­ci­plined.

Some people go in for sports for their

health and some for professional

aims.

There are a lot of stadiums, sports

gro­und­s­­,­ swimming pools, football

fields in each town.

Practically all kinds of sports are popu-
lar in this country, but football, figure-
skating­ and tennis enjoy the greatest

popu­larity.

A lot of people are fond of jogging.

In the morning and in the evening we

can see people jogging in the parks,

stadiums­ and even in the streets.

In every school pupils spend much

time going in for sports.

First of all they have their physical

training­ lessons.

And after classes they may train

different kinds of sport at different

sports clubs and sections.

Professional sport is also paid much

attention to in this country.

Every year there are a lot of sports

com­pe­titions, sports days and

Olympiads.

Once in four years the Olympic Games

take place in different countries.

There are Summer and Winter

Olympic Games.

This is a great sports competition of

the best sportsmen in the world.

As for me I go in for table tennis (ping-
pong).

 

Спорт у нашому житті

Люди усього світу люблять спорт

та ігри.

Спорт оздоровлює людей, тримає

їх у формі, робить більш орган­і­зо­ва­

ни­ми і дисциплінованими.

Деякі люди займаються спортом

за­ра­ди здоров’я, а деякі — профе­

сійно.

У кожнім місті багато стадіонів,

спорт­май­дан­чиків, басейнів, фут­

больних полів.

Практично усі види спорту попу­

лярні в нашій країні, але футбол, фі­

гурне катання і теніс користуються

най­б­іль­шою популярністю.

Існує багато людей, яким по­до­баєть­

ся біг підтюпцем.

Ранком і ввечері можна бачити лю­

дей, що бігають у парках, на стадіо­

нах і навіть на вулицях.

У кожній школі учні проводять бага­

то часу, займаючись спортом.

Насамперед, у них є уроки фізкуль­

ту­ри.

І після школи вони можуть тре­ну­ва­

ти­ся в різних спорт­клубах і секціях,

зай­ма­ю­чись різними видами спорту.

У нашій країні багато уваги при­

діляєть­ся професійному спорту.

Щороку проводиться багато

спортив­них змагань, спартакіад

і олімпіад.

Раз на чотири роки в різних країнах

про­во­дять­ся Олімпійські ігри.

Є літні і зимові Олімпійські ігри.

Це велике спортивне змагання кра­

щих спортсменів світу.

Що стосується мене, то я граю в на­

стільний теніс (пінг-понг).

Залишити відповідь