Шерлок Холмс — знаменитий літературний. Твір на англійській з перекладом

Шерлок Холмс —  знаменитий літературний. Твір на англійській з перекладом
1 Звезда2 Звезды (Проголосуй першим!)
Loading...

Sherlock Holmes —

a Famous Literary

Character

If Sherlock Holmes were alive today,

he would be more than 140 years old.

We can say it from the books about

him.

He would certainly no longer be living

at Baker Street.

He would have retired and lived in the

country.

But letters addressed to him continue

to arrive at Baker Street.

Many people write to the great

detective asking him for help.

There is no less than one letter

a week.

Some of those people who write, espe-
cial­ly­ from abroad, really believe that

Hol­mes is a real person.

Many letters come from Europe.

People sometimes ask Holmes for his

photograph.

Some letters are sent as a joke.

Шерлок Холмс —

знаменитий літературний

герой

Якби Шерлок Холмс був живий у наш

час, йому було б більше 140 років.

Це можна визначити з розповідей

про нього.

Він, звичайно ж, не жив би дотепер

на Бейкер Стріт.

Він вийшов би на пенсію й оселився

в селі.

Але листи, адресовані йому, про­дов­

жу­ють приходити на Бейкер Стріт.

Багато людей пишуть великому де­

тек­ти­ву, просячи про допомогу.

В тиждень приходить хоча б один

лист.

Деякі з тих, хто пише, особливо жи­

телі інших країн, дійсно вірять, що

Шерлок Холмс — реальна людина.

Багато листів приходить з Європи.

Іноді люди просять Холмса надісла­

ти фотографію.

Деякі листи — жарти.

454 My Favorite Personalities l

Children also write many letters.

They ask to find their lost dogs and

other things.

People in our country also know and

love this literary character.

Залишити відповідь