Подорожі (Travelling). Твір на англійській мовіз перекладом

Подорожі (Travelling). Твір на англійській мовіз перекладом
1 Звезда2 Звезды (2 оценок, среднее: 3,00 из 5)
Loading...

Travelling

There are moments in every person’s

life when he wants to travel.

Everyone understands travelling in his

own way.

Some people consider trips to new

towns and countries offered by

different tourist firms to be the best

way to travel.

These package tours are for the

laziest.

The others prefer walking tours and

tourism.-
There is nothing more beautiful for

them than walking in some pinewood,

or rowing down the river in a boat, or

even riding a bicycle and enjoying the

land­scape.

There are also people who are fond of

mountain climbing.

The most unforgettable feeling for

them is the one you have at the peak

of the moun­tain.

And the view, which opens from it, is

just magnificent.

The sea has also attracted mankind

as one of the powers of nature.

That is why sea tours are very popular

among people.

They offer a great possibility to

enjoy the sight of the sea in different

seasons and weather, and also to

open some new towns and countries

for oneself.

For some people travelling is

associated with visiting ancient cities.

There one can see ancient palaces, ca-
the­drals and fortresses, visit different

museums and follow the flow of time.

There also exists a very interesting

and cheap kind of travelling — hitch-
hiking.

 

Подорожі

У житті кожної людини є моменти,

коли їй хочеться подорожувати.

Кожний розуміє подорож по-своє­

му.

Деякі люди вважають, що кращий

вид подорожі — це поїздки в нові

міста і краї­ни, що пропонують різні

ту­ри­с­тичні фірми.

Це тури для найледачіших.

Іншим подобаються піші подорожі

і ту­ризм.

Для них немає нічого кращого, ніж

по­блу­ка­ти по соснових лісах чи

про­плив­ти в човні по ріці, чи навіть

про­ко­ти­ти­ся на велосипеді, насо­

лоджуючись при­ро­дою.

Також є люди, яким подобається

альпінізм.

Для них найбільш незабутнє по­чут­

тя — це те, що вони відчувають на

вер­шині.

А вид, що відкривається з неї, про­

сто прекрасний.

Море завжди приваблювало люд­

ство як одна зі стихій природи.

Саме тому морські подорожі дуже

по­пу­лярні.

Вони надають прекрасну можли­

вість натішитися морем у різні пори

року і при­ будь-якій погоді, а також

відкри­ти для себе нові міста і країни.

Для деяких людей подорож зв’яза­

на з відвідуванням стародавніх міст.

Там можна побачити давні палаци,

со­бо­ри і фортеці, відвідати різні му­

зеї і просте­жити хід часу.

Існує також дуже цікавий і дешевий

вид подорожей — автостопом.

Залишити відповідь