Питання і його різновиди в англійській мові. Урок 14

1 Звезда2 Звезды (Проголосуй першим!)
Loading...

Тут ви можете пройти урок: Питання і його різновиди в англійській мові. Different types of Questions in English

В англійській мові три види основних пропозицій. Це позитивні, звані також оповідальними, негативні і питальні. У цьому уроці ми зупинимося докладніше на питальних речень і його різновидах.

Англійські питання чимало відрізняються від російських, особливо порядком слів у реченні. Більшість англійських питань утворюється за допомогою інверсії (перестановки слів) і вживання допоміжних дієслів.

Всього в англійському 5 видів питань (загальний, спеціальний, альтернативний, розділовий, до підлягає), і кожен з них має свої особливості. Ми докладно зупинимося на кожному з них:

1. Загальне питання (General Question) – найпоширеніший і важливий тип питання в англійській мові. Знаючи правила складання загального питання можна з легкістю створювати і всі інші.

Порядок слів у загальному питанні наступний:

Допоміжне дієслово (Auxiliary verb) – Підлягає (Subject) – Присудок (Predicate) – Доповнення (Object) – Обставина (Adverbial modifier)? наприклад:

Do you have a cup of coffee every morning? – Ти випиваєш чашку кави щоранку?

Основними членами питальних пропозицій є допоміжне дієслово, підмет і присудок, так як їх присутність обов’язкова. А решта членів пропозиції можуть і не беруть до пропозиції. наприклад:

Does he swim? – Він плаває?
Do you like ice-cream? – Ти любиш морозиво?

Якщо в реченні використовується модальне дієслово (всі, крім have to і need to) або дієслово to be, тоді не потрібно допомоги додаткового допоміжного дієслова, так як ці дієслова самі стають допоміжними і ставляться перед суб’єктом. Обов’язковими членами пропозиції тоді стають допоміжне дієслово і підлягає, а решта можуть упускати в залежності від контексту. Розглянемо на прикладах:

Are you a manager? – Ви менеджер?
Can you sing well? – Ви можете добре співати?
May I come in? – Мені можна увійти?
Must he sign his name here? – Чи повинен він підписатися тут?
Would you like another piece of cake? – Чи не хотіли б Ви ще один шматочок торта?
Загальне питання може бути також негативним. наприклад:

Do not you like this film? – Хіба тобі не подобається цей фільм?
Is not she adorable? – Хіба вона не чарівна?
Can not we meet another day? – Чи не могли б ми зустрітися наступного дня?

Ми розглядали багато питань в цьому простому часу, а як же ставити питання про минулі діях або майбутніх? Знаючи порядок слів у загальному питанні це не складе особливих труднощів. Питання в минулому і майбутньому часі відрізняються від питань в цьому тільки допоміжними дієсловами. Допоміжне дієслово минулого часу – це did, а майбутнього – will. Дієслова did і will не змінюються по особах і числах. Розглянемо на прикладах:

Do you like skating? – Тобі подобається кататися на ковзанах?
Did you like skating? – Тобі подобалося кататися на ковзанах?
Will you like skating? – Тобі сподобається кататися на ковзанах?

Does he ask you many questions? – Він задає тобі багато питань?
Did he ask you many questions? – Він ставив тобі багато питань?
Will he ask you many questions? – Він буде задавати тобі багато питань?

Всі загальні питання вимагають коротких відповідей: так чи ні. Короткі відповіді в англійському безпосередньо залежать від допоміжного дієслова, використаного в питанні. Розглянемо на прикладах:

Does she get on your nerves? -Yes, She does. -No, She does not. – Вона діє тобі на нерви? -Так. -Ні.
Did you get a good mark for this exam? -Yes, I did. -No, I did not. – Ти отримав хорошу оцінку за цей іспит? -Так. -Ні.
Are you Jared’s sister? -Yes, I am. -No, I’m not. – Ти сестра Джареда? -Так. -Ні.
Is he the oldest child in the family? -Yes, He is. -No, He is not. – Він найстарший дитина в родині? -Так. -Ні.
Can you call me later? -Yes, I can. -No, I can not. – Ви можете зателефонувати мені пізніше? -Так. -Ні.
May I come in? -Yes, You may. -No, You may not. – Можна мені увійти? -Так. -Ні.

2. Спеціальні питання (Special Question) – це питання, що починається зі спеціальних питальних слів: who? (Хто?) What? (Що?) Where? (Де?) When? (Коли?) How much? (Скільки?) Whose? (Чий?) І т.д. Його також в народі називають Wh-question.

Знаючи правила складання загальних питань в англійській, можна без зусиль скласти і спеціальний питання. Адже основне правило спеціальних питань – це ставити питальне слово (what, who, why) перед допоміжним дієсловом, а інша частина питання залишається такою ж, як і в загальному питанні. Розглянемо на прикладі і порівняємо:

Did you fight with him again? – Ти знову з ним побився?
Why did you fight with him again? – Чому ти знову з ним побився?
Where did you fight with him again? – Де ти знову з ним побився?
When did you fight with him again? – Коли ти знову з ним побився?

Іноді предмети до яких задається спеціальний питання, випадають із загального питання. наприклад:

Do you speak French? – Ви розмовляєте французькою?
What languages ​​do you speak? – На яких мовах ви розмовляєте?

Does he like watching TV in the evening? – Він любить дивитися телевізор ввечері?
What does he like watching in the evening? – Що він любить дивитися ввечері?
When does he like watching TV? – Коли він любить дивитися телевізор?

У пропозиціях в модальними дієсловами або з to be, питальні слова ставляться знову ж на початку, перед цими дієсловами. наприклад:

How can I help you? – Як я можу вам допомогти?
What is your name? – Як твоє ім’я? / Як тебе звуть?
Where are you from? – Звідки ти родом?
Why should I help him? – Чому я повинна йому допомагати?
Which food is your favourite? – Яка твоя улюблена їжа?

Часто в англійських спеціальних питаннях зустрічаються приводи, пов’язані з основним дієсловом. Як правило, ці приводи ставляться в самий кінець пропозиції. наприклад:

What are you looking for? -Що ти шукаєш?
Who does he take after? – На кого він схожий? / В кого він пішов?
Who is she talking to? – З ким вона розмовляє?
What are they talking about? – Про що вони розмовляють?

3. Альтернативні питання (Alternative Question) – це такий вид питання, який пропонує зробити вибір. В альтернативному питанні завжди присутній союз or (або). Особливістю цього питання, є те, що відповідь як би вже присутній в питанні, потрібно тільки вибрати з двох заданих предметів, осіб, якостей і т.д. Розглянемо на прикладі:

Do you like apricots or peaches? – Ти любиш абрикоси або персики?
Is he from England or from Wales? – Він з Англії або з Уельсу?
Can she sing or dance? – Вона може співати чи танцювати?

Залишити відповідь