Pets (Домашні улюбленці). Твір з перекладом

Pets (Домашні улюбленці). Твір з перекладом
1 Звезда2 Звезды (Проголосуй першим!)
Loading...

Pets

There are a lot of people who like

ani­mals.

And many of them keep some animals

at home.

Such animals are called pets.

They are cats, dogs, hamsters, white

mice and so on.

They know their masters and love

them.

And all the pets need their master’s

care and love.

Dogs can be good friends to lonely

people­, cats can cure some illnesses

and bad mood.

I love cats very much.

I have one at home.

My cat’s name is Alice.

She is four years old, but she is rather

small.

Alice has very beautiful eyes and

when it is dark in the room they shine.

She likes to play and to sleep, but

most of all she likes to eat.

Some cats walk outdoors.

My cat hates it.

She thinks that a domestic cat should

stay at home.

But in general it is a cat that walks by

her­self.

 

Домашні улюбленці

Багато людей люблять тварин.

І ба­га­то хто тримають тварин у бу­

дин­ку.

Та­ких тварин ми називаємо до­маш­н­

і­ми улюбленцями.

Це кішки, собаки, хо­м­’­яч­ки, білі

миші і так далі.

Вони знають своїх господарів і люб­

лять їх.

І усі ви­хо­ванці мають потребу в ха­

зяйській турботі і лю­бові.

Собаки можуть стати гар­ни­ми дру­зя­

ми самотнім людям, кішки можуть зці­

ля­ти деякі хвороби і по­га­ний настрій.

Я дуже люблю кішок.

У мене є вдома кішка.

Її кличуть Аліса.

Їй чотири роки, але вона невелико­

го зросту.

В Аліси дуже красиві очі, і коли в ­к­і­м­

наті тем­но, вони блищать.

Вона любить гратись і спати, але

над усе вона лю­бить їсти.

Деякі кішки гуляють на вулиці.

Моя кішка не любить гуляти.

Вона думає, що домашня кішка по­

вин­на сидіти вдо­ма.

Але загалом, це кішка, що гуляє

сама по собі.

Залишити відповідь