Our School (Наша школа). Твір з перекладом

Our School (Наша школа). Твір з перекладом
1 Звезда2 Звезды (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Loading...

Our School

Our school is a modern two-storeyed

building of a typical design.

It is situated in the centre of the city in

a picturesque street named after the

great Ukrainian poet Lesya Ukrainka.

In front of our school there are round

flower­-beds, where pupils grow

different flowers during their biology

lessons.

There are different specialized class-
rooms for the lessons of Physics, Che-
mistry, Geography and Biology.

They have slide projectors; schemes

and tables are on the walls.

Chemistry and Physics classrooms

have special laboratories well-
equipped for different experiments

and tests, which are made by our

pupils during the lessons.

The first floor of our school is

occupied by English, French and

German class­rooms.

There one can find different pictures,

maps, diagrams and wall newspapers

on the walls.

On the second floor there is our gym-
na­sium and assembly room, where we

usually­ gather to celebrate different

holi­days.

We decorate the assembly room with

colourful­ balloons, slogans and our

pic­tures.

In the gymnasium we have our classes

of physical training and also spend

the breaks between the lessons

playing volley­ball or basketball.

There are also classrooms for junior

pupils in our school.

They are decorated with large

pictures of nature, different things

made by the youngest schoolchildren,

large posters with alphabet and

numbers and so on.

Those rooms are the largest and most

beautiful in our school.

We also have aesthetics classroom

where we have the lessons of

drawing, music and Russian and

Ukrainian lit­era­ture.

There one can see portraits of

Ukrainian poets and writers, posters

with the history of the development of

Ukrainian cos­tumes.

The canteen and the cloak-room are

on the ground floor.

On the whole our school is very clean

and light.

There are white and pink curtains on

the windows and many flowers on the

win­dow sills.

The corridors are large and full of sun-
light.

There we can have some rest

between our classes or just talk with

each other.

I like my school very much.

 

Наша школа

Наша школа — сучасний дво­по­вер­

хо­вий будинок типового проекту.

Вона розташована в центрі міста

на ма­ль­ов­ничій вулиці, названій

на честь­ ве­ли­кої української поете­

си Лесі Ук­раї­н­ки.

Перед школою знаходяться круглі

клум­би, де учні вирощують різні кві­

ти під час уроків біології.

У школі є різні спеціалізовані класи

для занятть фізикою, хімією, гео­

графією і біологією.

У них є слайдопроектори, на стінах

висять схеми і таблиці.

У ка­б­і­не­тах хімії і фізики є спеціаль­

ні ла­бо­ра­торії, добре обладнані для

різних експериментів і тестів, що

про­во­дять­ся учнями під час уроків.

На першому поверсі нашої школи

роз­та­шо­вані кабінети англійської,

фран­цузь­кої і н­і­мець­кої мов.

На стінах висять картини, карти, діа­

грами і стіннівки.

На другому поверсі — спортзал і ак­

то­вий зал, де ми звичайно збирає­

мося, щоб відзначити різні свята.

Ми при­кра­шає­мо актовий зал ко­ль­

о­ро­ви­ми ку­ля­ми, гаслами і нашими

ма­люн­ка­ми.

У спортзалі проходять уроки

фізкуль­ту­ри, і ми також проводимо

там пе­ре­рви, гра­ю­чи у волейбол

і баскет­бол.

У нашій школі є також початкові

кла­си.

Вони прикрашені великими

ма­ль­ов­ни­чи­ми картинами, різними

ви­ро­ба­ми, зробленими нашими

наймолодшими школярами, пла­ка­

та­ми з ал­фа­в­і­том і циф­ра­ми і т. д.

Ці кла­си — найбільші і найкращі в на­

шій школі.

У нас також є клас естетичного ви­хо­

ван­ня, де проходять уроки ма­лю­ван­

ня, музики, російської й української

літе­ра­ту­ри.

Тут ви побачите портрети україн­

ських поетів і письменників, пла­ка­

ти з істо­рією розвитку українського

костюма.

Їдальня і гардероб розташовані на

пер­шо­му поверсі.

У цілому наша школа дуже чиста

і с­в­і­т­­ла.

На вікнах висять біло-рожеві штори

і на підвіконнях ба­га­то квітів.

Коридори великі і повні сонячного

світла.

Тут ми можемо відпочити між уро­

ками чи просто поговорити один

з одним.

Я дуже люблю свою школу.

Залишити відповідь