Охорона здоров’я в Україні. Твір на англійській мові (з перекладом)

Охорона здоров’я  в Україні. Твір на англійській мові (з перекладом)
1 Звезда2 Звезды (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Loading...

Health Service in Ukraine

In Ukraine medical help is available

in hos­pi­tals, polyclinics, and also in

medical cen­tres in such places as

factories and schools.

Health service is based on local thera-
peutists as they are the first who di­ag-
nose.

Some certain district is appointed to

a polyclinic and this district is divided

into several areas.

Each area is appointed to a certain

thera­peutist.

All the people who live in that area visit

their appointed doctor.

Average number of people, visiting

their doctor every day, is 20—25, but

when there is an epidemic of influenza,

this number is 50—60 people a day.

There is a problem which is nowa­days

widely dis­cussed, that a person him-
or her­self can choose the doctor he or

she wants to visit.

 

 Охорона здоров’я

в Україні

В Україні медичну допомогу можна

от­ри­ма­ти в лікарнях, поліклініках,

а та­кож у ме­дич­них центрах, роз­та­

шо­ва­них на за­во­дах і в школах.

Основу системи охорони здоров’я

скла­да­ють районні терапевти, що

став­лять первинний діагноз.

Відповідний район прикріплений до

по­л­і­к­л­і­н­і­ки, і цей район поділяється

на кілька ча­с­тин.

Кожна частина закріплена

за відпо­в­і­­дним терапевтом.

Усі люди, що проживають у цьому

ра­йоні, відвіду­ють свого лікаря.

У середньому терапевта щодня

від­відують 20—25 чоловік, а під час

еп­і­демії грипу до 50—60 чоловік

за день.

У наші дні широко об­го­во­рюєть­ся

пи­тан­ня вибору пацієнтом

Залишити відповідь