О’Генрі (O’Henry). Твір на англійській мові з перекладом

О’Генрі (O’Henry). Твір на англійській мові з перекладом
1 Звезда2 Звезды (Проголосуй першим!)
Loading...

O’Henry

O’Henry’s real name was William Syd-
ney Porter.

He was born in Greensboro, a little

town in North Carolina in 1862.

O’Henry is one of the most widely pub-
lished American authors.

His works have been translated into

nearly every language.

He has been called “the American

Mau­passant” and is ranked among the

world’s outstanding short-story writers.

The best of these were published in

books: “Cabbages and Kings”, “The

Fourth Million”, “Heart of the West”,

“The Voice of the City” and others.

The works of O’Henry reflect

a specific period in American

literature — the turn of the centuries.

O’Henry’s comments on society had

a con­siderable force.

His credo was — art should be true,

democratic,­ it should address con­tem­

О’Генрі

Дійсне ім’я О’Генрі — Вільям Сідней

Портер.

Він народився в Гринсборо, не­ве­ли­

ко­му містечку в Північній Кароліні,

у 1862 році.

О’Генрі — один з найбільш дру­ко­ва­

них американських авторів.

Його книги були перекладені майже

всіма мовами світу.

Його називали «американським Мо­

пас­са­ном», і він — один з най­в­і­до­м­і­

ших у світі авторів коротких опо­в­і­дань.

Найкращі з них увійшли до книг

«Королі­ і капуста», «Четвертий міль­

йон», «Сер­це Заходу», «Голос міста»

та ін.

Твори О’Ген­рі відбивають визна­

чний період в американській літера­

турі — перехід до іншого століття.

Замітки О’Генрі про суспільство

мали велику емоційну силу.

Його кредо було — мистецтво по­

вин­не бути щирим, демократичним,

Залишити відповідь