Новий рік у Україні. Твір англійською з перекладом

Новий рік у Україні. Твір англійською з перекладом
1 Звезда2 Звезды (20 оценок, среднее: 4,40 из 5)
Loading...

New Year in Our Country

New Year is a great holiday in our

coun­try.

Everybody likes it very much.

It is especially loved by little children.

People do not go to work on that day,

and children do not go to school.

This holiday is considered to be

a family holiday.

It is usually celebrated at home

among the members of the family.

People decorate their houses and

usually have a fir-tree which stands in

the cor­ner of the room.

Those fir-trees are very beautiful.

The presents are usually put under

these trees.

Our parents prepare to this holiday

well.

They buy a New Year tree, decorate it,

buy a lot of tasty food and drinks.

At twelve o’clock in the night people

can see the president on TV which

addresses­ them with traditional words

of con­gratu­lation.

At this time people are sitting at the

tables­ to their holiday dinner and

enjoy it in a good company.

Young people usually organize

a dance party and have a lot of fun.

 

Новий рік у нашій країні

Новий рік — велике свято в нашій

країні.

Усі його дуже люблять.

Особ­ли­во він подобається ма­лень­

ким дітям.

Люди не йдуть на роботу в цей

день, а діти не йдуть до школи.

Це свято вва­жаєть­ся сімейним.

Його часто відзна­ча­ють вдома

в колі родини.

Люди при­кра­ша­ють кімнату і з­ви­чай­

но ставлять у кутку кімнати ялинку.

Ялинки дуже красиві.

Під них звичайно кладуть по­да­рун­ки.

Наші батьки ретельно го­ту­ють­ся до

свя­та.

Вони купують ялинку, прикрашають

її, купують багато смач­ної їжі і напоїв.

О 12 годині ночі люди дивляться по

телебаченню звертання президента

до народу з традиційним по­здо­ров­

лен­ням.

У цей час люди си­дять за столом

і при­гощаються свят­ко­вою вечерею

в гар­ній компанії.

Мо­лодь звичайно організовує танцю­

вальні вечірки і добре роз­ва­жаєть­ся.

Залишити відповідь