New England. Твір англійською з перекладом

New England. Твір англійською з перекладом
1 Звезда2 Звезды (Проголосуй першим!)
Loading...

New England

Boston is located in a region which early became an important centre of industry. It was primarily an import and export city for the northeastern corner of the coun­try. This stormy land became the “workshop of the nation”. Today it makes many machine tools and heavy electrical motors, looms for weaving cloth, and other precision in­struments. Farms along the Connecticut river specialize in tobacco growing. In thinly populated Maine, potato farming is combined with lumbering or fishing. Throughout the whole of New England, there is also a widely developed tourist in­dus­try which invites holiday-makers to the forests, mountains, and sea both in cool summers and snowy winters.

 

Нова Англія

Бостон розташований у районі, що ра­но став важливим промисловим цен­т­ром. Спочатку це було місто, що спец­іа­­­лі­ зуєть­ся на імпорті й експорті в ­п­і­в­н­і­ ч­но-східній частині країни. Ця буйна земля стала «майстернею нації». Сьо­годні вона виробляє багато вер­статів і важких електромото­ рів, ткаць­ких вер­статів для сукна й інших точ­них інстру­ментів. Ферми уздовж ріки Кон­нек­ти­кут спе­ ціалізуються на вирощуванні тютюну. У малонаселеному штаті Мен ви­ро­щу­ ван­ня картоплі сполучається із за­го­т­і­в­ лею лісоматеріалів чи ри­баль­ством. У Новій Англії у всіх відношеннях та­ кож широко розвинута туристична інду­с­т­рія, що запрошує відпускни­ ків у л­і­си, гори і на море як у прохо­ лодне літо, так і в сніжну зиму.

Залишити відповідь