Навчальна програма для гуртка англійської мови «Нappy English»

Навчальна програма для гуртка англійської мови «Нappy English»
1 Звезда2 Звезды (Проголосуй першим!)
Loading...

Пояснювальна записка

Основні функції іноземної мови як навчального предмета полягають у розвитку загальної мовної здібності вихованця, у формуванні та розвитку здібностей і бажання використовувати іноземну мову як засіб спілкування, як спосіб залучення до іншої національної культури. Всі ці функції навчального предмета реалізуються з перших кроків навчання.

Молодший шкільний вік є найбільш сприятливим для засвоєння іноземної мови. Природна допитливість, відсутність “застиглої” системи цінностей, імітаційні здібності, відсутність психологічного бар’єру страху у використанні іноземної мови як засобу спілкування і т.д. сприяють ефективному вирішенню завдань, що стоять перед вихователем. Пріоритетними є творчі завдання, які вони виконують в ігровій формі, що сприяє становленню їх здібностей і створює сприятливий психологічний клімат. Граючи, діти легко засвоюють складні поняття, і вивчення іноземної мови перетворюється на захоплююче заняття. Якщо для досягнення успіху в грі дитині потрібно зробити якусь мовне дію, то воно освоюється майже без зусиль.

Раннє навчання іноземної мови сприяє міцному і вільному практичному володіння нею, несе в собі великий інтелектуальний, моральний потенціал. Існує прислів’я: “Скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина”.

Пріоритетним є виховний і розвиваючий аспект навчання предмету. Іноземна мова вводить дітей у світ іншої культури, орієнтує їх на формування навички та вміння самостійно вирішувати найпростіші комунікативно-пізнавальні завдання в процесі говоріння, читання та письма, формує такі якості особистості, як ініціативність, вміння працювати в колективі, вміння захищати свою точку зору і стійкий інтерес до вивчення предмета.

Розвиваючий аспект навчання передбачає розвиток мовних і розумових здібностей дітей. Вивчення іноземної мови на ранніх етапах сприяє формуванню комунікативної властивості особистості, уваги і запам’ятовування, лінгвістичної спостережливості, самостійності, планування мови, самоконтролю.

Для створення комунікативної обстановки на заняттях важливу роль відіграє підтримка високої активності кожної дитини.

Особливістю даної програми є широке використання ігор для навчання іноземної мови. Кожне заняття будується як заняття спілкування, максимально наближений до природного спілкування, щоб діти якомога раніше відчули результат своїх зусиль. Для створення комунікативної обстановки на заняттях важливу роль відіграє підтримка високої активності кожної дитини.

При складанні даної програми були враховані вікові особливості учнів, а також як збільшення зайнятості дітей у вільний час, розвиток особистості, рання професійна орієнтація.

Я пропоную залучати дітей до проектної роботи, яка завжди носить творчий характер.

Форми роботи гуртка:

– Лекції та бесіди;

– Ігри (рухливі, навчальні, пізнавальні, комунікативні, логічні, рольові, дидактичні, лінгвістичні);

– Конкурси;

– Вікторини ;

– Урочні заняття,

– Контрольні заняття.

Мета гуртка англійської мови ” Happy English”:

Практична:

оволодіння мовним матеріалом для вільного спілкування в усному та писемному мовленні;

уміння розуміти пісенний та поетичний матеріал;

уміння виконувати проектні роботи, творчі завдання, складати та розгадувати ребуси та кросворди;

оволодіння системою знань про культуру та традиції англомовних країн.

Освітня:

формування комунікативних умінь: уміння слухати співрозмовника, реагувати на його мову, починати, підтримувати і завершувати розмову;

формування особистості через залучення до культури і побуту іншого народу, через виховання доброзичливого, поважного ставлення до всіх людей, незалежно від мови, якою вони говорять, через вироблення норм поведінки в суспільстві;

формування розуміння значення іноземної мови в суспільстві, залучення вихованців до діалогу культур.

Виховна:

виховання культури спілкування;

розширення світогляду;

виховання естетичного сприйняття пісенно-поетичного матеріалу;

виховання толерантного ставлення до інших культур,

розвиток позитивних якостей;

розвиток творчого рівня вихованців, артистизму.

Програма складається з 5 розділів:

Я і моя сім’я.

Мир навколо нас.

Мій дім-моя фортеця.

Про смаки не сперечаються.

Будь щасливим та здоровим!

Програма розрахована на один рік навчання, складається з початкового та основного рівнів. Об’єм програми – 4 години на тиждень, 144 години на рік. Рівень володіння англійською мовою наприкінці навчання в гуртку відповідає рівню Elementary згідно з Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти. Програма відповідає вимогам чинної програми з іноземних мов.

Програма є додатком до базового компоненту освіти, вона поглиблює та систематизує країнознавчі, граматичні, фонетичні та лінгвістичні знання.

 

Навчально-тематичний план (4 години на тиждень, 144 години на рік). Початковий рівень 1й рік навчання

Назва розділуКількість годин всьогоТеоретичні годиниПрактичні години
1My family and me. (Моя сім’я і я)381820
2Beautiful world around us (Чудовий світ навколо нас)401723
3My home -my castle. (Мій дім – моя фортеця)241113
4Tastes differ (Про смаки не сперечаються)221111
5Be happy, be healthy! (Будь щасливим, будь здоровим!)201010
 Разом1446777

 

Зміст програми.

Розділ I (38 годин)

My family and me. (Моя сім’я і я)

Давайте знайомитися. Мої улюблені іграшки. Моє сімейне дерево. Пригоди в країні Граматика9Present Indefinite Tense). Мати, тато і я –спортивна сім’я. Риси характеру: який я? Вивчення віршів, пісень, приказок.

Розділ II ( 40 годин)

Beautiful world around us (Чудовий світ навколо нас)

Знайомимось з тваринами. Дикі та домашні тварини. Пригоди в зоопарку. Знайомимося з птахами. Кольори веселки. Пригоди в країні Минулих справ (Past Simple Tense). Пори року. Веселі свята. Похід до магазину модного одягу! Зовнішність людини. Вивчення віршів та приказок, прослуховування пісень.

Розділ III (24 години)

My home -my castle. (Мій дім – моя фортеця)

Подорож до країни постійних та регулярних дій. На шляху до Великого Знавця країни Граматики. В гостях у Великого Знавця Граматики. Ласкаво просимо в наш дім! Цей дивакуватий Інфінітив! Чи можна запитати? ( конструкція питальних речень).

Розділ IV (22 години)

Tastes differ (Про смаки не сперечаються)

Пригоди в країні майбутніх дій (Future Indefinite Tense). Повторення вивченого. Негативні речення. Про дивний-предивний займенник. Пригоди в далекому майбутньому. «Їстівне-неїстівне» . Фрукти, овочі – на ваш смак! Складання рецептів. Вивчення віршів та пісень.

Залишити відповідь