Національні емблеми у Великобританії. Твір на англійській мові (з перекладом)

Національні емблеми у Великобританії. Твір на англійській мові (з перекладом)
1 Звезда2 Звезды (Проголосуй першим!)
Loading...

National Emblems in Great

Britain

The red rose was the emblem of

Lan­cas­tri­ans, the white rose that of

the Yorkists, the two Houses fighting

for the English throne in the War of

Roses.

But their struggle ended by marriage

of Henry VII, the Lancastrian with

Princess Elizabeth, the Yorkist.

The red rose has since become the

em­blem of England.

The thistle is the national emblem of

Scot­land.

It happened in very old times when

Norsemen wanted to settle in this

country.

They came close to the Scots’ camps

in the night and wanted to kill them in

their sleep.

That’s why they took off their shoes so

as to make no noise.

But one of the Norsemen stepped on

a thistle and screamed.

The Scots woke up and put the enemy

to flight.

The leek is the emblem of Wales.

Welshmen all over the world celebrate

their national holiday St David’s Day

by wearing leeks.

They do it because they believe

St David have lived for several years

on bread and wild leeks.

Irishmen wear their national emblem

on St Patrick’s Day.

It’s a small white clover with three

leaves on the stem.

It is called a shamrock.

Національні емблеми

у Великобританії

Червона троянда була емблемою

роду Ланкастерів, а біла — роду

Йорків, двох будинків, що боро­

лися за анг­лійський трон у Війні

Троянд.

Але їхня боротьба закінчилася ве­с­і­л­

лям Генрі VII Ланкастера і принцеси

Єли­за­ве­ти, роду Йорк.

З тих пір червона тро­ян­да стала ем­

б­ле­мою Англії.

Національною емблемою Шотландії

є будяк.

Це трапилося у дуже давні часи,

коли норвежці хотіли осісти в кра­їні.

Вони наблизилися до­ ­шот­лан­дсь­ких

військових таборів вночі і хо­т­і­ли уби­

ти всіх сонними.

Тому вони зня­ли взуття, щоб не шу­

міти.

Але один норвежець наступив на бу­

дяк і с­к­рик­нув.

Шотландці прокинулися і поверну­

ли ворога навтіки.

Цибуля-порей — емблема Уельсу.

Уельсці усього світу відзначають

національне­ свято День Святого

Де­віда, приколюючи цибулю-порей

до одягу.-
Вони роблять це, тому що вірять,

що Святий Девід кілька років жив,

хар­чу­ю­чись хлібом і цибулею-по­

реєм.

Ірландці носять національну ембле­

му в День Святого Патрика.

Це маленька біла конюшина з трьо­

ма пелюстками на стеблинці.

Він називається трилисник.

Залишити відповідь