My Parents’ Vacation. Твір на англійській мові (з перекладом)

My Parents’ Vacation. Твір на англійській мові (з перекладом)
1 Звезда2 Звезды (Проголосуй першим!)
Loading...

My Parents’ Vacation

After a year of hard work everybody

wants to have a good rest.

Most people want to rest in summer

or in early autumn, but some people

have their holidays in winter or in

spring.

Some people prefer an active

rest which includes walking tours,

travelling by train, by car or by

steamer.

They are glad and happy even if their

steamer comes to the next city on

a cold rainy night and when they have

to wait on the shore till the morning

when their ex­cursion starts.

Some people find it quite romantic.

Others go to the seaside to sunbathe

and swim for hours.

They just lie in the sun and relax, or

play ball games on the yellow sand.

Some people think that though the air

is polluted in their town it is quite good

near their house and choose to have

a rest at home.

And there are people who usually

spend their vacation in the country,

working in their gardens and kitchen

gardens.

As for my parents, they like an active

rest.

We like staying outdoors, especially in

spring and summer.

In winter we ski a lot.

We get up early in the morning, put on

suits for skiing and go to the country

where we organize competitions.

Usually this is my father who is the

winner.

Відпустка моїх батьків

Після року важкої роботи кожному

хо­четь­ся добре відпочити.

Більшість людей хоче відпочивати

влітку чи ран­ньою осінню, але деякі

люди про­во­дять відпустку узимку

чи навесні.

Де­які вважають за краще активний

відпо­чи­нок, що включає в себе по­хо­

ди, подорожі на потязі, автомобілі

чи па­ро­плаві.

Вони раді і щасливі, навіть як­

що їхній пароплав приходить в інше

місто хо­лод­ної дощової ночі і вони

по­винні чекати­ на березі до ранку,

доки поч­неть­ся екскурсія.

Деякі люди зна­хо­дять це досить ро­

ман­тич­ним.

Інші відправляються на узбережжя

за­го­ря­ти і плавати годинами.

Вони про­сто лежать під сонцем

і роз­с­лаб­лю­ють­ся чи грають у м’яч

на жов­то­му піску.

Деякі вважають, що, хоча повітря

за­бруднене, біля їхніх будинків до­

сить добре, і вибирають відпочинок

вдома.

І є люди, що звичайно проводять

відпу­с­т­ку в селі, працюючи у своїх

садах і го­ро­дах.

Що стосується моїх батьків, вони

люб­лять активний відпочинок.

Ми любимо знаходитися на вулиці,

особливо на­весні і влітку.

Узимку ми багато катаємося на ли­

жах.

Ми встаємо рано-вранці, одягаємо

лижні­ костюми і їдемо за місто, де

влаш­то­вує­мо змагання.

Звичайно, пе­ре­ма­гає мій батько­.

Залишити відповідь