My Favourite Books (Мої улюблені книги). Твір на англійській з перекладом

My Favourite Books (Мої улюблені книги). Твір на англійській з перекладом
1 Звезда2 Звезды (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Loading...

My Favourite Books

I like to read books very much.

My favourite writer and poet is

A. S. Push­kin.

My favourite Pushkin’s poem is

“Poltava”, but I like to read his poem

«Ruslan and Lyudmila» too.

My sister is in the second form but

she likes to read Pushkin’s works too.

Most of all she likes fairy-tales.

Her favourite fairy-tale is “The Tale

About Tsar Saltan”.

My sister likes to read other fairy-tales

too.

Her favourite tales are “Cinderella”,

“The Snowwhite and the seven

Dwarfs”, “The Sleeping Beauty” and

others.

In our home library we have more than

500 books.

There are works by Pushkin, Gogol,

Tol­stoy, Turgenyev and other writers.

We also have books by English

writers­, and among them plays by

Shakespeare­, historical novels by Wal-
ter Scott, detective­ stories by Conan

Doyle.

We have books on science, art and

nature­ too.

But often I go to the school library.

Most of all I am interested in books on

science.

Now I am reading a book about

famous English scientist Charles

Darwin.

I do not like to read books in the

reading room, so I prefer to take them

out from the library.

My father is a teacher, and he often

goes to Korolenko Library in the

centre of the city.

It is a very big library and it has many

thou­sands of various books.

 

Мої улюблені книги

Я дуже люблю читати книги.

Мій улюблений письменник

і поет — О. С. Пуш­кін.

Моя улюблена пушкінська

поема — «Полтава», але також

я люблю чи­та­ти його поему «Руслан

і Людмила».

Моя сестра в другому класі, але

вона також любить читати твори

Пушкіна.

Понад усе вона любить казки.

Її улюблена казка — «Казка про

царя Салтана».

Також моя сестра любить читати

й інші казки.

Її улюблені казки — «Попелюшка»,

«Білосніжка і сім гномів», «Спляча

кра­су­ня» та ін.

У нашій домашній бібліотеці понад

500 книг.

Це твори Пушкіна, Гоголя, Толстого,

Тургенєва й інших російських пись­

мен­ників.

У нас також є книги англійських

пись­мен­ників, серед них — п’єси

Шекс­піра, історичні повісті Валь­

тера Скотта­, де­тек­тивні розповіді

Конан Дой­ля.

Також у нас є наукові книги, книги

про природу і мистецтво.

Часто я ходжу в шкільну бібліотеку.

Понад усе мене цікавлять наукові

кни­ги.

Зараз я читаю книгу про зна­ме­ни­

то­го англійського ученого Чарльза

Дар­в­і­на.

Я не люблю читати книги в читаль­

ному залі, тому я волію брати їх до­

дому.

Мій батько — учитель, і він часто

ходить­ у бібліотеку ім. Короленка

в центрі­ міста.

Це дуже велика бібліотека, у ній зна­

хо­дить­ся багато тисяч книг.

Залишити відповідь