Музика в нашому житті. Твір англійською мовою з перекладом

Музика в нашому житті. Твір англійською мовою з перекладом
1 Звезда2 Звезды (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Loading...

Music in Our Life

People cannot live without music.

They can listen to music everywhere

even in the forest, when they walk and

hear birds singing.

Music can be classical and modern.

Classical music is performed by sym-
phonic orchestras in the great halls.

There are a lot of famous composers

whose music is played nowadays.

Classical music is serious and

requires good understanding or it may

seem to be boring and dull.

Most people prefer modern music.

Modern music is performed by TV and

radio.

Modern music has different kinds:

pop, rock, disco, rap, techno and

others.

Young people like techno and disco.

Older people are fond of jazz, rock

and pop.

There are a lot of singers or music

bands who perform this or that kind of

music.

Everybody knows the founders of

rock music.

They are the “Beatles” and Elvis Presley.

Now there are a lot of discs and

records of different performers.

The last achievement in music pro-
duction is a clip.

Musical clips are short films accom­pa-
nied by the melody.

It may be a short story what the song

is about or simply a great number of

differ­ent­ pictures.

People like to watch clips because it’s

not only listening to music but also

watching interesting things.

I’m fond of music and like to listen

to it for it helps me to have good

relaxation.

Музика в нашому житті

Люди не можуть жити без музики.

Вони слухають музику скрізь, навіть

у лісі, коли гуляють і прислухаються

до співу птахів.

Музика буває класичною і сучасною.

Класична музика виконується у ве­

ли­ких залах симфонічними ор­ке­с­т­

ра­ми.

Є багато знаменитих композиторів,

чия музика виконується в наші дні.

Кла­сич­на музика серйозна і ви­ма­

гає гар­но­го розуміння, інакше вона

може видатися нудною і нецікавою.

Більшість людей віддає перевагу су­

часній музиці.

Сучасна музика ви­ко­нуєть­ся по те­

ле­ба­чен­ню і радіо.

Вона буває різною: поп, рок, диско,

реп, тех­но й ін.

Молодим людям подобається тех­

но- і диско-музика.

Люди старші за віком люблять

джаз, рок і поп.

Є багато співаків і груп, що викону­

ють ту чи іншу музику.

Усі знають засновників рок-му­зи­ки.

Це «Бітлз» і Елвіс Преслі.

Зараз є безліч платівок і записів

різних ви­ко­навців.

Останнім досягненням музичної ін­

дустрії є кліп.

Музичні кліпи — це ко­роткі фільми,

супроводжувані ме­ло­дією.

Це може бути коротка розповідь

про те, про що співають, чи просто

набір різних картинок.

Людям по­до­баєть­ся дивитися клі­

пи, тому що вони не тільки слухають

му­зи­ку, але й ­о­дер­жу­ють цікаву

інфор­ма­цію.

Я люблю музику і люблю слухати

її, тому що вона допомагає добре

відпо­чи­ти.

Залишити відповідь