Майбутня професія / Future profession твір з перекладом

Майбутня професія / Future profession твір з перекладом
1 Звезда2 Звезды (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Loading...

“What should I choose as my future profession?” – this is a question that every young person asks himself entering the adult world.
Of course, it’s not an easy thing to choose a profession out of more than 2,000 existing in the world.
It’s especially difficult if you like doing different things, if you have different hobbies and interests.
Almost half of a person’s life passes at work.
So it’s extremely important to make the right choice of a profession.
Psychologists believe that the choice of a future profession must be in accordance with the individual’s talents and abilities.
In order to make the right choice you have to analyze your interests and abilities and try to understand what you’d like to achieve in your life.
For example, I like biology.

I adore animals, plants, insects, and all forms of life.
I spend many hours reading books about wild nature, characters and habits of animals, underwater life etc.
I believe that nature is so mysterious and powerful, that it’s natural to admire it and to devote all your life to its exploration.
But it’s not my only hobby.
Most of all I like painting and I want to be an artist.
As a child, I began to draw everything I saw around myself.
I drew my parents, my friends, my kitten, flowers and other things.
Then I entered art school and began to study painting.
My parents doubt this is the right decision.
They say this profession demands on you to give it all your energy and passion and one must be fully dedicated to it in order to achieve perfection.
At the same time nowadays it’s difficult to earn your living with painting.
But I don’t agree with them.
I think that modern life open new horizons for artists and they can work in many fields today.
Many artists work as designers for advertising agencies or for web design studios. Yes, there are many designers who draw with computer programs like Photoshop or Adobe Illustrator, but the skill of drawing by hand is highly appreciated in many design studios.
Besides, such job demands not only computer knowledge, but also creative thinking of an artist.
So I look in my future with optimism and hope to become an artist.

Переклад:

«Яку професію мені обрати?» – ось питання, яке ставить собі кожна молода людина, що вступає в доросле життя.
Звісно, нелегко вибрати професію з 2000, які існують сьогодні.
Особливо важко це зробити, якщо у вас є різні зацікавлення і хобі.
Людина проводить на роботі майже півжиття.
Тому це дуже важливо – правильно обрати професію.
Психологи вважають, що професію необхідно вибирати у відповідності з індивідуальними здібностями і талантами людини.
Щоб зробити правильний вибір, ви повинні подумати, які у вас є здібності, що вам подобається робити, і спробувати зрозуміти, чого ви хочете досягнути в житті.
Наприклад, я полюбляю біологію.
Я обожнюю тварин, рослин, комах і взагалі всі форми життя.
Я багато читаю про дику природу, про характери і звички тварин, про життя підводного світу тощо.
Іноді мені здається, що природа така могутня і загадкова, що це природньо – захоплюватися нею і присвятити все життя її дослідженню.
Але це не єдине моє хобі. Більш за все я полюбляю малювати і хочу бути художником.
В дитинстві я малював все, що бачив навколо себе.
Я малював батьків, друзів, кошеня, квіти тощо.
Потім я вступив до художньої школи і почав навчатися малюванню.
Мої батьки сумніваються, що моє рішення – вірне.
Вони кажуть, що ця професія вимагає повної самовіддачі.
В той же час в наші дні з допомогою цієї професії важко заробити на життя.
Але я з ними не згоден.
Я вважаю, що сучасне життя відкриває перед художником нові горизонти, і вони можуть працювати в різних галузях.
Багато художників працюють дизайнерами в рекламних агентствах або в студіях веб-дизайну.
Так, багато дизайнерів малюють за допомогою комп’ютерних програм, таких як Photoshop або Adobe Illustrator, але вміння малювати від руки високо цінується у багатьох студіях дизайну.
Крім того, така робота вимагає не лише комп’ютерних знань, але і творчого мислення художника.
Тому я дивлюся в майбутнє з оптимізмом і сподіваюся стати художником.

Залишити відповідь