Магазини. Твір англійською з перекладом

Магазини. Твір англійською з перекладом
1 Звезда2 Звезды (Проголосуй першим!)
Loading...

Shops and Shopping

When we want to buy something, we

must go to the shop where it is sold.

In the shop window we see what is

sold in the shop.

Sugar, tea, coffee, salt, pepper, ham,

bacon­, and so on are sold at the

grocer’s.

Bread is sold at the baker’s, meat at

the butcher’s.

We go to the greengrocer’s for veg­eta-
bles and fruit.

We buy boots and shoes at the shoe-
shop.

We buy books at the bookseller’s

and jewellery­ and watches at the

jeweller’s.

The salesman or salesgirl stands

behind the counter.

We ask the salesman: “How much is

this?” or “What is the price of that?”

He tells us the price.

He gives us the bill.

At the cashdesk we give the money

and the bill to the cashier, who gives

us a check and our change.

The salesman wraps up the goods and

gives them to us.

We put them in our bag.

Some shops have many departments.

We can buy nearly everything we need

there.

These are called department stores.

In some shops there are no salesmen,

but only cashiers.

The customers choose the goods they

want and pay at the cashdesk.

These are called self-service shops.

If someone tries to take things from

a shop without paying they are almost

certain to be caught.

Most shops have store detectives who

have the job catching shoplifters.

Shoplifting is considered a serious

crime by the police.

 

Магазини

Коли ми хочемо що-небудь купити,

ми повинні йти в магазин, де це про­

даєть­ся.

На вітрині видно, що продається

в ма­га­зині.

Цукор, чай, кава, сіль, пе­рець, шин­

ка, бекон тощо продається

в бакалії.

Хліб продається в булочній, а м­’­я­

со — у м’ясному магазині.

Ми йде­мо в овочевий магазин за

ово­ча­ми і ф­рук­та­ми.

Черевики і туфлі ми купуємо у в­зут­

тє­во­му.

Ми купуємо книги в к­ниж­ко­во­му,

а кош­тов­ності і годинник — у юве­л­і­р­

но­му магазині.

За прилавком стоїть продавець.

Ми його запитуємо: «Скільки це кош­

тує?» чи «Яка ціна цій речі?» Він го­во­

рить нам ціну.

Він дає нам чек.

У касі ми віддає­мо гроші і чек ка­

си­рові, що дає нам оплачений чек

і здачу.

Продавець за­гор­тає покупки і дає

їх нам.

Ми кла­де­мо їх у сумку.

Деякі магазини мають кілька відді­

лів.

Там ми можемо купити майже усе,

що нам потрібно.

Вони називаються ун­і­вер­ма­ги.

У деяких магазинах немає продав­

ців, тільки касири.

Покупці вибирають, що вони хочуть,

і пла­тять у касу.

Це ма­га­зи­ни самообслуговуван­

ня — ун­і­вер­са­ми.

Якщо хтось намагається взяти щось

у магазині, не заплативши, його на­

пев­но піймають.

У багатьох ма­га­зи­нах є охоронці, які

стежать, щоб не було крадіжок.

Крадіжка з магазину вважається

сер­йозним злочином.

Залишити відповідь