Lutsk — Centre of the Volyn Region. Твір про луцьк на англійській мові

Lutsk — Centre of the Volyn Region. Твір про луцьк на англійській мові
1 Звезда2 Звезды (2 оценок, среднее: 3,00 из 5)
Loading...

Lutsk — Centre of the Volyn Region

Lutsk, the main city of the Volyn Region, was founded about 1000 A. D. by Vo­lo­dy­myr of Kyiv. The old town is a place of wooden houses and green gardens. The central place in the old town is Lubart’s Castle. It was built by the Lithuanian prince in the 14th century. The most interesting building here is the Jesuits’ complex on Cathedral Street. It looks like a big Easter egg from inside.

Down Cathedral street you can see a little park and memorial to Pasha Savelova, a World War II partisan. She was burnt alive in the prison yard by the Nazis. Opposite the park there is Lutsk’s music academy. The Eternal Glory Memorial Complex is a small park commemorating Volynian World War II heroes and victims. On the wall you will read the names of 107 villages destroyed by the Nazis as well as other statistics — 165339 killed Voly­ni­ans, 47960 lost in prison camps.

Also you can read a verse which is translated as “These are not just numbers, but ashes and blood; these are not just num­bers, but anguish and cries”.

 

Луцьк — центр Волинської області

Луцьк, головне місто Волинської об­ ласті­, був заснований близько 1000 ро­ ку н. е. Володимиром Київським. Старе місто — це місто дерев’яних будинків і зелених садів. Центр старого міста — замок Лю­бар­та. Він був побудований латвійським кня­зем у 14 сторіччі. Найцікавіше місце в Луцьку — Єзуї­т­сь­кий комплекс на Кафе­ дральній ву­лиці.

Усередині цей комплекс нагадує Кра­шан­ку. Униз по Кафедральній вулиці ви мо­ же­те побачити невеликий парк і па­ м­’­ят­ник Паші Савеловій, партизанці Дру­гої світової війни. Вона була спалена заживо нациста­ ми у дворі в’язниці. Напроти парку знаходиться Луцька музична академія. Меморіальний комплекс Вічної сла­ви — це маленький парк, що увічнює пам’ять волинських героїв і жертв часів Другої світової війни.

На стіні ви про­чи­тає­те назви 107 се­лищ, що були зруй­но­вані нацистами, а також іншу статисти­ ку — 165 339 за­му­че­них во­ли­нян, 47 960 загублених у кон­ц­та­бо­рах. Також ви можете прочитати рядки, що перекладаються так: «Це не просто числа, а попіл і кров; це не просто чис­ла, а мука і плач

1 комментар до “Lutsk — Centre of the Volyn Region. Твір про луцьк на англійській мові

Залишити відповідь