Kyiv Region Твір на англійській мові з перекладом

Kyiv Region Твір на англійській мові з перекладом
1 Звезда2 Звезды (Проголосуй першим!)
Loading...

Kyiv Region

The Kyiv Region is an administrative

re­gion in northern Ukraine on both

banks of the Dnieper River, formed on

the 27th of February 1932.

In the north it borders on Belarus.

Its total area is 28 100 km2.

The region is divided into 25 districts

and 24 cities.

The region centre and national capital

is Kyiv.

The region is located on the rolling

plain of the middle Dnieper Basin.

Its northern part is located in the

Polisia Lowland.

Its central and southwestern parts lie

in the Dnieper Upland.

The main river is the Dnieper and its

tribu­taries are the Prypiat, Uzh, Irpin,

Desna and others.

The vegetation of the region’s central

and southern parts is of the forest-
steppe va­ri­ety.

Forests cover 516 000 hectars of the

area.

The region lacks mineral resources,

but it has deposits of the building

materials, kao­lin, brown coal, and

in the south­west­ern part there are

deposits of gold, peat, dia­monds.

The climate is temperate-continental

and it is rather mild.

Ukrainians constitute 92.1 per cent of

the population.

The Kyiv Region is an industrial

Київська область

Київська область — адміністратив­

на територія, розташована в пів­

нічній Ук­раїні на берегах Дніпра й

утворена 27 лю­то­го 1932 року.

На півночі межує з Білорусією.

Її загальна площа 28 100 км2.

Область поділяється на 25 рай­онів

і 24 м­і­ста.

Центр області і столиця краї­ни —

Київ.

Область розташовується на гор­б­ку­

ватій рівнині на території середньої

течії Дніпра.

Північну частину створює Поліська

низовина.

Центральна і півден­но-західна

ча­с­ти­ни роз­та­шо­вані в межах При­

дніпровсь­кої височини.

Найбільша ріка — Дніпро з при­

токами Прип’ять, Уж, Ірпінь, Десна

й іншими.

Рослинність центральної і південної

частин області належить до лісо­с­те­

по­вої .

Ліси займають 516 000 гектарів те­

ри­торії.

В області мало корисних копалин,

але є поклади будівельних матеріа­

лів, ка­о­л­і­ну, бурого вугілля,

а в південно-західній частині — по­

клади золота, торфу, алмазів.

Клімат помірно континентальний,

до­сить м’який.

92,1 % населення — українці.

Київська область — індустріальна

Залишити відповідь