Клімат і природа Канади. Твір англійською з перекладом

Клімат і природа Канади. Твір англійською з перекладом
1 Звезда2 Звезды (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Loading...

Climate and Nature of Canada

Canada is situated in the northern part of the North American continent. It is washed by the Pacific Ocean in the west, by the Atlantic Ocean in the east and by the Arctic Ocean and its seas in the north. That is why the climate and the nature of Canada are much varied. The northern parts lie in the subarctic and arctic climatic zones.

Most of the northern islands are covered with ice. The bays between them are covered with ice for 9—10 months a year. This territory has a climate with very cold winters and short, cool summers. The average winter temperature is about 35 degrees below zero. The average summer temperature is about 4 degrees above zero. It contrasts with the rest of the territory, where the climate is moderate. This part gets enough amount of rainfall and heat. In the south there are large areas of fer­tile soils. The west of the country has a mild and humid climate thanks to a warm Pacific current. The average winter temperature is about 4 degrees above zero there.

 

Клімат і природа Канади

Канада займає північну частину Пів­ нічноамериканського континенту. Країна омивається Тихим океаном на заході, Атлантичним океаном на сході і Північним Льодовитим океа­ ном і й­о­го морями на півночі. Тому клімат і природа Канади дуже різно­манітні. Північна частина зна­хо­дить­ся в су­бар­ к­тичній і арктичній кліма­тич­них зонах. Більшість північних островів вкрито льодом.

Протоки між ними покриті льодом 9—10 місяців на рік. Ця територія відрізняється кліма­ том з дуже холодною зимою і ко­рот­ ким, про­хо­лод­ним літом. Середня температура узимку близько 35 гра­дусів нижче нуля. Середня тем­пе­ра­ту­ра влітку близь­ ко 4 градусів вище нуля. Вона контрастно відрізняєть­ся від іншої території, де клімат помірний. Ця частина території одержує до­с­ тат­ню кількість опадів і теп­ла. На півдні знаходяться великі облас­ ті родючих земель. На заході країни клімат м’який і во­ ло­гий завдяки теплій тихоокеан­ ській течії. Середня температура узимку там 4 гра­ду­си вище нуля.

Залишити відповідь