Клімат і природа Австралії. Твір з перекладом

Клімат і природа Австралії. Твір з перекладом
1 Звезда2 Звезды (Проголосуй першим!)
Loading...

Climate and Nature of  Australia

Australia is situated to the southeast of Asia. It is washed by the Timor Sea in the north, by the Coral and Tasman Seas in the east, and by the Indian Ocean in the south and west. Australia is the most droughty continent in the earth. It is an extremely hot country. Summer months are December, January and February. The average summer temperature is from 20 to 30 degrees above zero. Winter months are June, July and August. The average winter temperature is from 12 to 20 degrees above zero. The most part of the territory lies in tropics.Its southwestern territories lie in subtro­pics. As droughts are rather common and the amount of rainfall is rather small there are not many rivers in Australia. The largest rivers are the Darling and the Murray. The isolation of Australia from other con­ti­nents explains much of the unu­su­alness of Australian plant and animal life. There are forests in the southern and east­ern parts of the country. The commonest tree of Australia is the eucalyptus. In the drier areas there is the Australian acacia or mimosa. In those areas one can also find strange bottle trees.

Клімат і природа Австралії

Австралія розташована на півден­ ний схід від Азії. Вона омивається Тимор­ським мо­ рем на півночі, Кораловим і Тас­ма­но­ вим морями на сході та Індійсь­ким оке­а­ном на півдні і заході. Австралія — найпосушливіший кон­ ти­нент на землі. Це дуже жарка країна. Літніми місяцями є грудень, січень і лю­тий. Середня літня температура — від 20 до 30 градусів вище нуля. Зимові місяці — червень, липень і сер­пень. Середня зимова температура — від 12 до 20 градусів вище нуля. Велика ча­с­ти­на території лежить у тро­піках. Її півден­но-західна частина зна­хо­ дить­ся у субтропіках. Через те, що посухи дуже часті і кіль­кість опадів досить невелика, в Ав­ст­ралії небагато рік. Найбільші ріки — Дарлінг і Мюррей. Віддаленість Австралії від інших кон­ти­нентів багато в чому пояснює не­зви­чайність австралійських рос­ лин і т­ва­рин. У південних і східних районах краї­ни є лісові масиви. Звичайнісінькі дерева в Австра­ лії — ев­ка­л­і­п­ти. У більш посушливих частинах ро­с­ туть австралійські акації, чи мімози. У цих районах можна також побачи­ ти пляш­кові дерева.

Залишити відповідь