History of Wales. Твір на англійській мові (з перекладом)

History of Wales. Твір на англійській мові (з перекладом)
1 Звезда2 Звезды (Проголосуй першим!)
Loading...

History of Wales

The Celts who had first arrived in Wales

in the 6th and 7th centuries B. C. were

de­feated by the Romans in 43 A. D.

The Romans also killed large numbers

of Druids, the Celtic religious leaders.

These Druids could not read or write,

but they memorized all the things

about the laws, history, medicine

necessary for the Celts.

У 1901-му магазин був прикраше­

ний мозаїчними фри­за­ми і плиткою

у про­дук­то­вих відділах.

У будь-який час доби в магазині стіль­

ки народу, що легко загуби­тися.

Столи довідок допоможуть знайти до­

ро­гу так, як і «Путівник по ма­га­зи­ну».

Історія Уельсу

Кельти, що першими з’явилися

в ­У­ель­сі в 6 і 7-му століттях до нашої

ери, були переможені римлянами

в 43 році на­шої ери.

Римляни також убили велику кіль­

кість друїдів, кельтських ре­л­і­г­ій­них

лідерів.

Ці друїди не вміли читати чи писа­

ти, але вони усі пам’ятали про­ за­

ко­ни, істо­рію

Залишити відповідь