Great Britain. Твір на англійській мові ( з перекладом)

Great Britain. Твір на англійській мові ( з перекладом)
1 Звезда2 Звезды (29 оценок, среднее: 4,24 из 5)
Loading...

Great Britain

The United Kingdom of Great Britain

and Northern Ireland is situated on

the British­ Isles.

They lie to the north-west of Europe.

The British Isles are separated from

the continent by the narrow strait

of wa­ter which is called the English

Channel.

The United Kingdom consists of four

parts: England, Scotland, Wales and

Northern Ireland.

England, the central part, occupies

the most of the island of Great Britain.

To the north lies Scotland and to the

west the third part of the country,

Wales, is situated.

The fourth part is called Northern

Ireland and is located on the second

island.

Each part has its capital.

The capital of England is London,

Wales has Cardiff, Scotland has

Edinburgh and the main city of

Northern Ireland is Bel­fast.

Great Britain is a country of forests

and plains.

There are no high mountains in this

coun­try.

Scotland is the most mountainous re-
gion with the highest peak, Ben Nevis.

The rivers of Great Britain are not long.

The longest rivers are the Thames and

the Severn.

The capital of the United Kingdom,

Lon­don, stands on the bank

Великобританія

З’єднане Королівство Великобрита­

нії і Північної Ірландії розташоване

на Британських островах.

Вони лежать на північному заході

від Європи.

Бри­танські острови відділені від кон­

ти­нен­ту вузькою протокою, що на­зи­

ваєть­ся Ла-Манш.

З’єднане Королівство складається

з чоти­рьох частин: Англія, Шотлан­

дія, Уельс і Північна Ірландія.

Англія — цен­т­раль­на частина — зай­

має велику частину острова Велико­

британія.

На­ п­і­в­ночі лежить Шотландія,

а на­ за­ході розташована третя час­

тина краї­ни — Уельс.

Четверту частину називають Північ­

ною Ірландією, і вона роз­та­шо­ва­на

на іншо­му острові.

Кожна ча­с­ти­на має свою столицю.

Столиця Англії — Лондон, Уельсу —

Кардифф, Шотландії — Единбург

і го­лов­не місто Північної Ірландії —

Бел­фаст.

Великобританія — країна лісів і р­і­в­

нин.

У ній немає високих гір.

Шотландія — найбільш гористий ра­

йон з найвищим піком Бен-Невіс.

Ріки Великобританії не довгі.

Найдовші ріки — Темза і Се­верн.

Столиця Великобританії, Лондон,

роз­та­шо­ва­на на березі Темзи.

Great Britain. Твір на англійській мові ( з перекладом) повну версію можна скачати на сайті

3 комментарі до “Great Britain. Твір на англійській мові ( з перекладом)

Залишити відповідь