Geographical Position of the USA. Твір з перекладом

Geographical Position of the USA. Твір з перекладом
1 Звезда2 Звезды (Проголосуй першим!)
Loading...

Geographical Position of the USA

The USA occupies the central part of the North American continent. It borders on Canada in the north and Mexico in the south. It is washed by the Atlantic Ocean in the east, by the Pacific Ocean in the west and by the Gulf of Mexico in the south. The present territory of the USA consists of three separate parts. The USA proper and Alaska are situated in North America.

The Hawaii are situated in the central part of the Pacific Ocean. The area of the country is about 9,400,000 km2. Its population is about 256 million peo­ple. No general statement can be made about the landscape of the USA. It is a country of mountains and prairies, valleys and deserts. About one half of the territory in the west is occupied by the Cordilleras. In the east there are the Appalachian Moun­tains. Between these great mountain chains central and large valleys lie. The Rocky Mountains extend from Alaska through Canada and the USA to Mexico. Together with the Sierra Nevada Moun­tains in California they have snow-capped peaks and clear mountain lakes. The Great Lakes are situated in the north-east of the country. They are Lake Ontario, Lake Huron, Lake Erie, Lake Superior, Lake Michigan.

The largest rivers of the USA are the Mississippi, the Missouri, the Columbia, the Colorado, and the Yukon. American rivers have very expressive names: the Snake River, the Milk River, the Green River, the Sweetwater River, the White River. The USA has rich deposits of coal, oil, iron, zinc, copper, silver, phosphate rock, natu­ral gas, uranium and nonferrous metals. The country has one fourth of the world’s coal deposits.

Географічне положення США

США займають центральну частину Північно-Американського континенту. Вони межують з Канадою на півночі і з Мексикою на півдні. Вони омиваються Атлантичним оке­ а­ном на сході, Тихим океаном на за­ході і Мексиканською затокою на півдні. Територія сучасних США склада­ ється з трьох окремих частин. Власне США й Аляска розташовані в Північній Аме­риці. Гаваї знаходяться у центральній ча­с­ тині Тихого океану.

Площа країни близько 9400000 км2. Населення складає близько 256 міль­йонів чоловік. Неможливо дати якесь загальне ви­ значення ландшафту США. Це країна гір і рівнин, долин і пустель. Близько половини території на за­ ході зай­ма­ють Кордильєри. На сході знаходяться Ап­па­лачські гори. Між цими ве­ли­чез­ни­ми гірськими лан­цю­га­ми знаходяться центральні та­ ­ве­ликі долини. Скелясті гори пролягають від Аляс­ ки через Ка­на­ду і США до Мексики. Як і в Сьєрра-Неваді, у Каліфорнії в го­рах є вер­ши­ни, вкриті снігом, і чисті гірські озера. Великі озера знаходяться на північно­му сході країни. Це озера Онтаріо, Гу­рон, Ері, Верх­ нє і Мічиган.

Найбільші ріки США — Міссісіпі, Міс­ сурі, Ко­лум­бія, Колорадо і Юкон. В американських рік дуже виразні на­зви: Зміїна ріка, Молочна ріка, Зелена ріка, Солодка ріка, Біла ріка. У США знаходяться багаті поклади ву­г­і­л­ля, нафти, заліза, цинку, міді, срібла, фосфатів, газу, урану і кольо­ рових ме­талів. Країна володіє 1/4 від усіх світо­вих по­кладів кам’яного вугілля.

Залишити відповідь