Geographical Position of Great Britain. Твір на англійській мові

Geographical Position of  Great Britain. Твір на англійській мові
1 Звезда2 Звезды (Проголосуй першим!)
Loading...

Geographical Position of

Great Britain

The United Kingdom of Great Britain

and Northern Ireland occupies the

territory of the British Isles.

They lie to the north-west of Europe.

Once upon a time the British Isles

were an integral part of the mainland.

As a result of sinking of the land

surface they became segregated.

Great Britain is separated from the

con­ti­nent by the English Channel.

The country is washed by the waters

of the Atlantic Ocean.

Great Britain is separated from

Belgium and Holland by the North Sea,

and from Ireland — by the Irish Sea.

There are several islands along the

coasts.

The total area of the British Isles is

325000 km2.

The main islands are the Isle

Географічне положення

Великобританії

З’єднане королівство Великобрита­

нії і Північної Ірландії розташоване

на Британських островах.

Вони лежать на північному заході

від Європи.

Дуже давно Британські острови

були невід’ємною частиною мате­

рика.

У ре­зуль­таті занурення земної по­

верхні вони відокремилися.

Великобританія відділена від кон­ти­

нен­ту протокою Ла-Манш.

Країна омивається водами Ат­лан­

тич­но­го океану.

Великобританія відділе­на від Бель­

гії і Голландії Північним морем, від

Ірлан­дії — Ірлан­дсь­ким морем.

Уздовж узбережжя роз­та­шо­вані

кілька островів.

Загальна площа Британських ос­т­

ровів — 325 000 км2.

Найбільші острови — острів

Залишити відповідь