From the History of Great Britain. Твір на англійській мові ( з перекладом)

From the History  of Great Britain. Твір на англійській мові ( з перекладом)
1 Звезда2 Звезды (Проголосуй першим!)
Loading...

From the History

of Great Britain

I want to describe an episode from the

history of Great Britain.

It concerns the Roman conquest of

Britain.-
In 55 B. C. a Roman army of

10000 men crossed the Channel and

invaded Brit­ain.

The Celts who inhabited Britain saw

their ships approaching and rushed to

attack the invaders in the sea as they

were landing.

The Celts made a great impression

on the Romans, who saw them for the

first time in the battle.

On the occasion of the battle hair and

moustaches were painted red and

their legs and arms were painted blue.

With loud shouts they attacked the Ro-
mans in chariots and on foot.

The well-armed invincible Romans

un­der one of the greatest generals of

that time had to return to France.

In the next year, 54 B. C., Caesar

came to Britain again, this time with

larger forces­ (25000 men).

The Celts fought bravely for their in-
de­pendence but they were not strong

enough to drive the Romans off.

The Romans who had better arms and

armour and were much better trained

de­feated the Celts in several battles.

This is how the Roman invasion of

З історії

Великобританії

Я хочу описати один епізод з історії

Великобританії.

Він відноситься до заво­ювання Бри­

танії римлянами.

У 55 році до нашої ери римська ар­

мія з 10000 чоловік перетнула Ла-
Манш і за­хо­пи­ла Британію.

Кельти, що на­се­ля­ли Англію, по­ба­чи­

ли кораблі, що наближалися, ки­ну­ли­

ся в атаку проти завойовників, коли

ті висаджувалися на сушу.

Кельти вразили римлян, що вперше

побачили їх у битві.

На честь битви їхнє волосся і вуси

були по­фар­бо­вані в червоний колір,

а ноги і ру­ки — у голубий.

З голосним лементом вони атаку­

вали римлян на колісницях і пішки.

Добре озброєні непереможні рим­

ля­ни, очолювані одним з най­ви­дат­

н­і­ших ге­не­ралів того часу, були зму­

шені по­вер­ну­ти­ся у Францію.

У наступному, 54 році до н. е. Цезар

знову пішов на Англію, цього разу

ве­ли­ки­ми силами (25000 чо­ловік).

Кель­ти хоробро боролися за свою не­

за­лежність, але вони були не­до­стат­

ньо сильними, щоб вигнати римлян.

Римляни, що були краще підготов­

лені і ма­ли кращу зброю, перемогли

кельтів у де­к­іль­кох битвах.

Так почалося за­во­ю­ван­ня Англії рим­

ля­на­ми.

Воно про­дов­жу­ва­ло­ся до

407 року н. е.

У результаті завоювання сліди

римсь­кої цивілізації залишилися

Залишити відповідь