English Traditions. Твір на англійській мові (з перекладом)

English Traditions. Твір на англійській мові (з перекладом)
1 Звезда2 Звезды (3 оценок, среднее: 2,00 из 5)
Loading...

English Traditions

Every country and every nation has its

own customs and traditions.

You cannot speak about England with-
out speaking about its traditions and

cus­toms.

Englishmen are proud of their

traditions and carefully keep them up.

The English are stay-at-home people.

“There is no place like home”, they

say.

When they don’t work they like to

spend their days off at home with their

families.

Englishmen are very fond of

fireplaces, that’s why many of them

prefer the open fire to central heating.

They like to live in small houses with

a small garden.

People all over the world know the

saying “The Englishman’s home is his

cas­tle”.

They say that English people keep to

their traditions even in meals.

Porridge is the dish Englishmen are

very fond of.

Many of them eat porridge with milk

and sugar for breakfast.

As for the Scots, for example, they

never put sugar in their porridge, they

always put salt in it.

By the way, breakfast time in England

is between seven and nine.

Then, between 12 and 2 there comes

lunch time.

In some English houses lunch is the

biggest meal of the day — they have

meat or fish, vegetables, fruit or

pudding.

In the afternoon, at tea-time the English

like to have a cup of tea with milk.

l Англійські традиції

Кожна країна і кожна нація мають

свої традиції і свої звичаї.

Не можна го­во­ри­ти про Англію, не

го­во­ря­чи про її тра­диції і звичаї.

Англійці пишаються свої­ми тра­ди­ц­і­

я­ми і всіляко підтримують їх.

Англійці — домосіди.

«Немає місця кращого, ніж дім»,—

го­во­рять вони.

Коли вони не працюють, вони люб­

лять проводити вихідні дні вдома

з ро­ди­ною.

Англійці­ дуже люблять каміни, тому

багато хто з них віддає перевагу

відкри­то­му вог­ню­ над центральним

опа­лен­ням.

Вони люблять жити в не­ве­ли­ких бу­

дин­ках з ма­леньким садом.

Люди в усьому світі знають при­

слів’я: «Будинок англійця — його

фортеця».

Говорять, що англійці дотримують­

ся тра­дицій навіть у їжі.

Вівсяна каша — стра­ва, яку вони

дуже люблять.

Ба­га­то хто з них їдять вівсянку з мо­

ло­ком і цукром на сніданок.

А от шотландці, приміром, ніколи не

кладуть цукор у в­і­в­ся­ну кашу, вони

завжди­ кладуть туди сіль.

Між іншим, снідають в Англії між сьо­

мою і дев’ятою годинами.

Потім, між дванадцятою і другою го­

ди­на­ми, настає час лан­чу.

У деяких ан­г­л­ійсь­ких будинках

ланч — найбільший прийом їжі за

день, — вони їдять м’ясо чи рибу,

овочі, фрук­ти чи пудинг.

Удень, у «час чаю», англійці люблять

випити ча­шеч­ку чаю з молоком.

Залишити відповідь