Джордж Гершвін. Твір на англійській мові з перекладом

Джордж Гершвін. Твір на англійській мові з перекладом
1 Звезда2 Звезды (Проголосуй першим!)
Loading...

George Gershwin

George Gershwin was one of the first

composers to use jazz themes within

classical music forms.

George Gershwin was born on Sep-
tem­ber 26, 1898, in Brooklyn.

He was the son of Russian immigrants

whose name had been Gershovitz.

He began studying piano at the age

of 12.

At 16 he left high school to work

as a pianist for a music publishing

company.-
His first song was published in 1916.

The first musical for which Gershwin

wrote all the music was “La, La

Lucille”, produced in 1919.

 

Джордж Гершвін

Джордж Гершвін був одним з пер­

ших композиторів, що використо­

вували джазові теми в класичних

музичних формах.

Джордж Гершвін народився 26 ве­

рес­ня 1898 року в Брукліні.

Він був сином російських емігран­

тів, чиє прізвище було Гершовиц.

Він став вивчати гру на піаніно

у віці 12 років.

У 16 років він кинув школу, щоб пра­

цю­ва­ти піаністом у музичному ви­

дав­ництві.

Його перша пісня була опублікована

в 1916 році.

Перший мюзикл, до якого Гершвін

на­пи­сав усю музику, був «Ла, ла, Лю­

Залишити відповідь