Climate of Ukraine. твір на англійській мові (з перекладом)

Climate of Ukraine. твір на англійській мові (з перекладом)
1 Звезда2 Звезды (Проголосуй першим!)
Loading...

Climate of Ukraine

Ukraine occupies the territory that is

situat­ed in the eastern part of Europe.

There are the Carpathian Mountains in

the west and the Crimean Mountains

in the south.

Ukrainian territory is washed by the

Azov Sea and the Black Sea.

These factors influence the climate of

Ukraine.

It is mostly moderately continental.

But the Crimea differs greatly from

the other parts of the territory.

The climate there is subtropical.

One can see the difference even in

the average summer and winter tem-
pera­tures.

The average summer temperature is

21—22 degrees above zero, but it is

usual­ly 23—26 oC in the Crimea.

The winter temperature in the Crimea

is about 3 degrees above zero as the

Crimean Mountains stop cold winds

from the north.

The Carpathian Mountains differ from

the rest of the Ukrainian territory in

the amount of rains.

l Клімат України

Україна займає територію, роз­та­шо­

ва­ну в Східній частині Європи.

На заході знаходяться Карпатські

гори, а на півдні — Кримські.

Територія Укра­їни омивається

Азовсь­ким і Чорним морями.

Ці фактори впливають на клімат Ук­

раї­ни.

Він здебільшого по­мірно кон­ти­нен­

таль­ний.

Але Крим значно відрізняється від

інших частин усієї території.

Клімат тут субтропічний.

Можна спостерігати різни­цю навіть

між середньою літньою і зимовою

тем­пе­ра­ту­ра­ми.

Улітку се­ред­ня температура —

21—22 гра­ду­си вище нуля,

а в Криму зви­чай­но 23—26 oС.

Узимку температура в Криму близько

трьох градусів вище нуля, тому що

Кримські гори перешкоджають про­

ник­нен­ню холодного вітру з півночі.

Карпатські гори відрізняються від

іншої частини української території

кількістю опадів.

Залишити відповідь