Cities of the Sea. Твір

Cities of the Sea. Твір
1 Звезда2 Звезды (Проголосуй першим!)
Loading...

Cities of the Sea

The sea means much to the industrial Northeast. The coast northward from Long Island borders on one of the world’s “fish bowls”, and the area rich in the tiny plants and animals that support a fish life. Along this coast there are many little fishing towns and several busy fishing ports. The sea also means white sand beaches­ to which millions of city people go for summer holidays. The largest seaports of the region are Boston, New York, Philadelphia, and Bal­ti­more. These four cities are not only important ports but also leading industrial centers. On the map Philadelphia appears to lie inland, but it is on the wide, deep tide­wa­ter of the Delaware River mouth and is a good harbour for the large ocean-going­ vessels. Yearly, about 6 000 vessels move into Baltimore’s natural harbour. Timber, ores, crude oil, and raw mate­rials from all over the world are unloaded to American industry in exchange for grain and machinery

Приморські міста

Море значить дуже багато для про­ мис­ло­во­го північного сходу. Узбережжя до півночі від Лонг Ай­лен­да межує з однієї зі світових «рибних чаш», з областю, багатою дрібними рослинами і тваринами, що за­без­пе­чу­ють життя риб. Уздовж узбережжя знаходиться ба­ га­то маленьких рибацьких містечок і кіль­­ка портів, що займаються рибою. Море — це також пляжі з білим піс­ ком, до яких мільйони міських лю­дей їдуть на літні канікули (відпустки). Найбільшими морськими портами є Бо­с­тон, Нью-Йорк, Філадельфія і Бал­т­і­мор. Ці чотири міста не тільки важливі морські порти, але і ведучі про­мис­ лові центри. На карті Філадельфія здається роз­та­ шо­ва­ною усередині країни, але вона знаходиться в широкому та гли­бо­ко­ му під час припливу гирлі ріки Де­ла­ вар, і є гар­ною га­ван­ню для ве­ли­ких оке­ансь­ких су­ден (ко­раблів). Щорічно близько 6000 кораблів прохо­дять­ через природну гавань Балтімора.Лісоматеріали, руда, сира нафта і си­ ро­ви­на з усього світу роз­ван­та­жу­ють­ ся для американської промисловості в обмін на зерно і механізми.

Залишити відповідь