Чому я вивчаю англійську мову. Твір з перекладом

Чому я вивчаю англійську  мову. Твір з перекладом
1 Звезда2 Звезды (Проголосуй першим!)
Loading...

Why I Learn the English

Language

I began to study English in the fifth

form and by now I have been learning

this lan­guage for 7 years.

I like English; I think any foreign lan-
guage helps to understand your own

language.

The English language is one of the

most important languages in the

modern world; more than one billion

people can speak or understand this

language.

This language is the official language

in such countries as the United States

of America, Canada, Australia, New

Zea­land, the South-African Republic,

India and many African countries.

English is one of the five official

lan­guages of the United Nations

Organization.

English is the language of the great

Eng­lish literature.

It is the language of Shakespeare,

Byron and Charles Dickens.

From the early childhood we enjoy the

books by English writers — who does

not know Winnie-the Pooh, Sherlock

Holmes­ or Robinson Crusoe!

 

Чому я вивчаю англійську

мову

Я почав вивчати англійську мову

в ­п­’­я­то­му класі, і до цього часу я ви­

вчаю цю мову протягом 7 років.

Я люблю англійську мову і думаю,

що будь-яка іноземна мова допома­

гає зро­зу­м­і­ти свою власну мову.

Англійська мова — одна з найбільш

важливих мов у сучасному світі;

по­над один більйон людей можуть

говорити цією мо­вою чи розуміти її.

Це офіційна мова таких країн, як

Спо­лу­чені Штати Америки, Канада,

Ав­ст­ра­лія, Нова Зеландія, Півден­

но-Аф­ри­кансь­ка Республіка, Індія

і багатьох африканських країн.

Англійська мова — одна з п’яти офі­

ційних мов Організації Об’єднаних

Націй.

Англійська мова — мова великої анг­

лійської літератури.

Це мова Шекспіра, Байрона

і Чарлза Дікенса.

З ран­нь­о­го дитинства ми на­со­ло­

джує­мо­ся кни­га­ми англійських пись­

мен­ників — хто не знає Вінні-Пуха,

Шер­ло­ка Холмса і Робінзона Крузо!

Залишити відповідь