Can All People Become Champions? Твір англійською

Can All People Become  Champions? Твір англійською
1 Звезда2 Звезды (Проголосуй першим!)
Loading...

Can All People Become

Champions?

We know a lot about physical training

and sports.

They are part of our everyday life.

Sports help people to keep in good

health.

Many boys and girls are interested in

sports.

They take part in sports activities,

they go either to a sports club or to

a sports school.

From time to time competitions are

held in sports and games and we hear

about new champions.

But what is the aim of such com­pe-
titions?

Is it to find out those who can

produce the best results?

Yes, that is one of the aims.

But the main thing is to help

young peo­ple to be healthy and

strong.

All people can go in for sports,

but not all of them can become

champions.

It’s a very difficult thing to win

a victory in an athletics

competition.

An athlete must train a great deal and

know many things about his or her

kind of sport.

At the same time it must be said that

physi­cal training and sports are very

useful.

They are: tennis, athletics, hockey, foot-
ball, swimming, basketball and so on.

We can go on and on!

 

l Чи усім бути чемпіонами?

Ми багато знаємо про фізкультуру

і с­порт.

Вони є частиною нашого по­всяк­ден­

но­го життя.

Спорт допомагає людям підтри­му­

ва­ти гарне здоров’я.

Багато юнаків і дівчат зацікавлені

в спор­ті.

Вони беруть участь у спортивній

діяль­ності чи відвідують спортивні

клуби чи спортивні школи.

Час від часу проходять спортивні

зма­ган­ня й ігри, а ми чуємо про но­

вих чемпіонів­ .

Але яка мета таких змагань?

Невже ціль — знайти тих, хто може

показати кращі результати?

Так, це одна з цілей,

Але головна — до­по­мог­ти молоді

бути здоровими і силь­ни­ми.

Усі можуть займатися спортом, але

не усі можуть стати чемпіонами.

Дуже важко перемогти в змаганні

з ат­ле­ти­ки.

Атлет повинен багато тренуватися

і ба­га­то знати про цей вид спорту.

У той же час потрібно сказати, що

фізкуль­ту­ра і спорт дуже важливі.

Це теніс, атлетика, хокей, футбол,

пла­ван­ня, баскетбол і т. д.

Можна продовжувати

Залишити відповідь