Автономна республіка Крим. Твір на англійській мові з перекладом

Автономна республіка Крим. Твір на англійській мові з перекладом
1 Звезда2 Звезды (Проголосуй першим!)
Loading...

The Autonomous Republic

Crimea

The republic is situated on the Crimea

peninsula.

It is between the Black Sea in the west

and south, and the Sea of Azov — in

the east.

In the east the Crimea is separated

from Russia by the Kerch Strait.

The total area of the republic is

26100 km2, population is 2 137 700.

It is divided into 15 regions and

15 cities.

Symferopol is the administrative

centre of the Crimea.

The Crimea consists of two very

different parts — treeless steppe of

the Crimean Lowland in the northern

and central parts, and the Crimean

Mountains in the south.

The Crimean steppe, with its

continental climate and steppe

soils, occupies four-fifths of the

territory.

The Crimean Mountains consist of

a narrow range of foothills and a low

mountain chain covered with forests

and high pas­tures.

Below the mountains in the south

there is a narrow coastal lowland —

the Crimean­ southern shore — with

a Medi­terra­nian climate and

vegetation.

The rivers are short and shallow.

Автономна Республіка

Крим

Республіка розташована на

Кримсь­ко­му півострові.

На заході і на півдні його омиває

Чор­не море, а на півночі — Азов­

ське.

Керченська протока відок­рем­лює

Крим від Росії.

Площа рес­пуб­л­і­ки 26 100 км2, на­се­

лен­ня 2 134 700 жителів.

Республіка поділяється на 15 райо­

нів і 15 міст.

Адміністративний центр — місто

Сімфе­ро­поль.

Територія Криму складається

з двох зовсім різних частин — без­

лісих степів Кримської низовини

в північній і цен­т­ральній частинах,

і Кримських гір — на півдні.

Кримський степ, з кон­ти­нен­таль­ним

кліматом і степовими ґрунтами, зай­

має чотири п’ятих території.

Кримські гори становлять собою

вузь­кий лан­цюг, покритий лісами

і ви­со­ко­г­і­р­ни­ми па­со­ви­ща­ми.

Біля підніжжя гір, на півдні, зна­хо­

диться­ вузька смуга при­бе­реж­ної

низовини — південний бе­рег Кри­му

з середземноморським кліма­том

Залишити відповідь