Australian Cities and Town. Твір з перекладом

Australian Cities and Town. Твір з перекладом
1 Звезда2 Звезды (Проголосуй першим!)
Loading...

Australian Cities and Towns

The capital of Australia, Canberra, is a young and comparatively small city. It was founded in the 20th century and now has a population of about 260 000 peo­ple. The centre of Canberra is a small hill. Several streets run from that hill. Special charm is given to Canberra by an artificial lake in the centre of the city. A fountain more than 100 metres high is in the western part of the lake. At night powerful lights illuminate the water. It is the Captain Cook Fountain, one of the main places of interest in Canberra. Another one is a memorial military museum. The building of the Australian Academy of Sciences is quite unusual in form — it is like a huge overturned bowl. Melbourne is the second largest city in Australia

It was the capital of the country till 1927 and now is the centre of Australian business world. It is also one of the largest ports in the country. Melbourne is a beautiful city with numer­ous­ skyscrapers, straight boulevards and large parks and gardens. One of Melbourne’s places of interest is the house of Captain Cook, the famous British navigator. Sydney is Australia’s largest and oldest city. It was the first British settlement. Sydney has the oldest in the country bo­tanical gardens and the Zoo. One of the main places of interest of the city is the famous bridge over the Bay of Port Jackson. Another one is the Opera House, which resembles large white shells in form. It is surrounded by the sea on three sides. Sydney is the city of three universities

 Великі і малі міста Австралії

Столиця Австралії Канберра — мо­ ло­де і порівняно невелике місто. Воно було засноване у 20-му сто­ річчі, і й­о­го на­се­лен­ня зараз скла­ дає близь­ко 260 000 чо­ловік. У центрі Канберри знаходиться не­ ве­ли­кий пагорб. Кілька вулиць беруть початок бі­ ля цьо­го­ па­гор­ба. Особливого зачарування Кан­беррі до­дає штучне озеро, що знаходить­ ся у центрі міста. У західній частині озе­ра знаходить­ ся фонтан висотою 100 метрів. Уночі потужні вогні підсвічу­ють воду. Це фонтан капітана Кука, одна з ос­нов­ них визначних пам’яток Кан­берри. Ще одна визначна па­м­’­ят­ка — Ме­ мо­р­і­аль­ний військовий му­зей. Будинок Австралійської Академії наук дуже незвичайний за фор­ мою — він схожий на величезну пе­ ревернену чашу. Мельбурн — друге за величиною місто Австралії.

Він був столицею країни до 1927 року і зараз є центром ділового життя Ав­ст­ралії. Це також один із найбільших портів краї­ни. Мель­бурн — красиве місто з вели­ кою кількістю хмарочосів, прямими буль­ва­ра­ми і великими парками і садами. Одна з визначних пам’яток Мель­бур­ на — це будинок капітана Кука, відо­ мо­го британського мореплавця. Сідней — найбільше і найстаріше місто Австралії. Він був першим бри­тансь­ким по­се­ лен­ням. У Сіднеї зна­хо­дять­ся найстаріший бо­та­н­і­ч­ний сад і зо­о­парк країни. Одна з головних виз­нач­них пам’яток міста — відомий міст через бухту пор­ту Джексон. Ще одна визначна пам’ятка — Опер­ ний театр, який за формою нагадує ве­ликі білі че­ре­паш­ки. З трьох сторін він оточений морем. Сідней — це місто трьох ун­і­вер­си­ тет

Залишити відповідь